31.12.2007
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Erkko Aatos 25 680 076 15,53 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,42 0 0,00
3 Seppälä Rafaela 12 273 370 7,42 0 0,00
4 Oy Asipex Ab 11 803 543 7,14 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 6 001 570 3,63 0 0,00
6 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 3 765 325 2,28 0 0,00
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 748 833 2,27 -4 828 -0,13
8 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 3 057 161 1,85 0 0,00
9 Sanoma Oyj 2 548 000 1,54 +775 000 +43,71
10 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,36 0 0,00
11 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,25 0 0,00
12 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Ry 1 915 318 1,16 0 0,00
13 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 840 000 1,11 0 0,00
14 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 651 000 1,00 0 0,00
15 OP-Delta Sijoitusrahasto 1 640 995 0,99 +20 000 +1,23
16 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 469 925 0,89 -476 000 -24,46
17 Valtion Eläkerahasto 1 360 000 0,82 0 0,00
18 Premiere Holding Oy Ab 1 310 000 0,79 0 0,00
19 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 1 130 026 0,68 -11 600 -1,02
20 Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 1 100 000 0,67 +18 000 +1,66
  20 suurinta omistajaa yhteensä 98 892 870 59,79  
  Hallintarekisteröidyt 16 074 912 9,72  
  Muut osakkeet 50 432 010 30,49  
  Yhteensä 165 399 792 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com