31.12.2009
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Erkko Aatos 25 680 076 15,96 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,63 0 0,00
3 Oy Asipex Ab 11 803 543 7,33 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 11 673 370 7,25 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 5 701 570 3,54 0 0,00
6 Herlin Antti 5 585 000 3,47 +215 000 +4,00
  Holding Manutas Oy 4 760 000 2,96 +90 000 +1,93
  Security Trading Oy 825 000 0,51 +125 000 +17,86
7 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 3 415 325 2,12 -50 000 -1,44
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 240 795 2,01 0 0,00
9 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 526 925 1,57 0 0,00
10 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,40 0 0,00
11 Svenska Litteratursällskapet i Finland 2 190 000 1,36 0 0,00
12 Valtion Eläkerahasto 2 150 000 1,34 0 0,00
13 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,29 0 0,00
14 OP-Delta Sijoitusrahasto 1 928 989 1,20 -15 000 -0,77
15 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Ry 1 915 318 1,19 0 0,00
16 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 654 690 1,03 0 0,00
17 Aubouin Lorna 1 268 970 0,79 0 0,00
18 Noyer Alex 1 268 965 0,79 0 0,00
19 Oy Karl Fazer Ab 875 322 0,54 0 0,00
20 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 809 506 0,50 -70 -0,01
  20 suurinta omistajaa yhteensä 100 286 092 62,31  
  Hallintarekisteröidyt 12 882 396 8,00  
  Muut osakkeet 47 775 170 29,69  
  Yhteensä 160 943 658 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com