31.1.2009
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Erkko Aatos 25 680 076 15,72 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,51 0 0,00
3 Oy Asipex Ab 11 803 543 7,23 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 11 673 370 7,15 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 6 001 570 3,67 0 0,00
6 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 3 615 325 2,21 0 0,00
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 339 295 2,04 -330 000 -8,99
8 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 2 710 945 1,66 0 0,00
9 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 576 925 1,58 0 0,00
10 Sanoma Oyj 2 425 000 1,48 0 0,00
11 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,38 0 0,00
12 Valtion Eläkerahasto 2 150 000 1,32 +150 000 +7,50
13 Svenska Litteratursällskapet i Finland 2 089 000 1,28 +35 000 +1,70
14 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,27 0 0,00
15 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Ry 1 915 318 1,17 0 0,00
16 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 654 690 1,01 0 0,00
17 Aubouin Lorna 1 268 970 0,78 0 0,00
18 Noyer Alex 1 268 965 0,78 0 0,00
19 OP-Delta Sijoitusrahasto 1 245 532 0,76 +88 278 +7,63
20 Premiere Holding Oy Ab 1 210 000 0,74 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 99 226 252 60,74  
  Hallintarekisteröidyt 13 421 063 8,22  
  Muut osakkeet 50 721 343 31,04  
  Yhteensä 163 368 658 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com