30.6.2007
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Erkko Aatos 25 680 076 15,54 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,43 0 0,00
3 Seppälä Rafaela 12 273 370 7,43 0 0,00
4 Oy Asipex Ab 11 803 543 7,14 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 6 001 570 3,63 0 0,00
6 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 3 765 325 2,28 -100 000 -2,59
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 683 170 2,23 -26 600 -0,72
8 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 3 057 161 1,85 0 0,00
9 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,36 0 0,00
10 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 120 925 1,28 +113 000 +5,63
11 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,26 0 0,00
12 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Ry 1 915 318 1,16 0 0,00
13 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 755 707 1,06 0 0,00
14 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 651 000 1,00 0 0,00
15 OP-Delta Sijoitusrahasto 1 465 995 0,89 +50 000 +3,53
16 Valtion Eläkerahasto 1 380 000 0,84 0 0,00
17 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 1 142 742 0,69 0 0,00
18 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 1 100 000 0,67 0 0,00
19 Premiere Holding Oy Ab 1 093 000 0,66 0 0,00
20 Oy Karl Fazer Ab 1 053 448 0,64 -100 786 -8,73
  20 suurinta omistajaa yhteensä 97 540 078 59,04  
  Hallintarekisteröidyt 18 513 421 11,20  
  Muut osakkeet 49 162 759 29,76  
  Yhteensä 165 216 258 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com