Datum - 30-06-2023
Amount:  
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Nordic Retail Partners Jv Ky 23 973 564 15,10 0 0,00
2 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 13 267 440 8,36 608 060 4,80
3 Svenska Litteratursällskapet i Finland 11 638 569 7,33 0 0,00
4 Etolabolagen 7 060 000 4,45 0 0,00
Etola Oy 7 060 000 4,45 0 0,00
5 Hc Holding Oy Ab 6 434 262 4,05 0 0,00
6 Niemistö Kari Pertti Henrik 5 080 760 3,20 0 0,00
7 Placeringsfonden eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 3 255 279 2,05 -118 765 -3,52
8 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 2 745 068 1,73 0 0,00
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 1 943 251 1,22 0 0,00
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr 801 817 0,51 0 0,00
9 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 1 960 000 1,23 0 0,00
10 Jenny ja Antti Wihurin Rahasto 1 424 095 0,90 0 0,00
  10 största aktieägare totalt 76 839 037 48,41  
  Andra 81 876 518 51,59  
  från vilken förvaltaren är registrerad 32 964 693 20,77  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare % Aktier %
1 - 100 26 884 61,73 991 032 0,62
101 - 1 000 12 482 28,66 4 562 092 2,87
1 001 - 10 000 3 605 8,28 10 446 553 6,58
10 001 - 100 000 496 1,14 14 508 035 9,14
100 001 - 1 000 000 72 0,17 19 256 446 12,13
1 000 001 + 13 0,03 108 914 392 68,62
Totalt 43 552 100,00 158 678 550 99,98
Från vilken förvaltaren är registrerad 11   32 964 693 20,77
Totaltt antal aktier     158 715 555 100
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 30 juni 2023
  Sektor Aktieägare Aktier Förändring
  Antal % Antal % +/- %
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 184 0,42 35 183 391 22,17 +638 630 +1,85
 
Privatpersoner 42 322 97,18 32 519 902 20,49 -73 958 -0,23
 
Företag 821 1,89 50 940 935 32,10 +505 356 +1,00
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 189 0,43 33 971 609 21,40 +2 547 113 +8,11
 
Finansierings- och försäkringsbolag 36 0,08 6 099 718 3,84 -781 792 -11,36
  Totalt 43 552 158 715 555    
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
Noter: Informationen uppdateras månadsvis