Datum - 31-01-2009
Amount: 
Aktieägare Aktie A Aktie B Totalt Förändring +/- % av aktier % av röster
 Föreningen Konstsamfundet r.f. 3 831 928 1 602 040 5 433 968 N/A 8,81 13,27
 KSF Media Holding Ab 591 747 347 558 939 305 N/A 1,52 2,08
 Selective Investor Oy Ab 1 585 900 958 500 2 544 400 N/A 4,12 5,59
 Niemistö Kari 1 415 976 7 041 1 423 017 N/A 2,31 4,71
 Etra Oy 1 232 709 730 155 1 962 864 N/A 3,18 4,34
 Etola Oy 397 850 64 350 462 200 N/A 0,75 1,34
 Oy Maritim Ab 258 096 193 572 451 668 N/A 0,73 0,92
 Etola Erkki Olavi 3 021 7 988 11 009 0 0,02 0,01
 Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö 349 878 395 569 745 447 N/A 1,21 1,29
 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 462 012 280 153 742 165 N/A 1,20 1,63
 De 10 största aktieägarna totalt 18 453 820 10 519 787 28 973 607   46,96  
 Övriga 8 128 229 24 601 500 32 729 729   53,04  
  från vilken förvaltaren är registrerad 190 564 3 818 170 4 008 734   6,50  
 Totalt 26 582 049 35 121 287 61 703 336   100,00  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare Andel av aktierna
  st. % %
1 - 100 27 97664,8 1,5
101 - 1,000 12 40528,7 7,6
1,001 - 10,000 2 5455,9 10,7
10,001 - 100,000 2120,5 9,7
100,001 - 1,000,000 370,1 20,2
1000001 - 140,0 50,3
Totalt 43 189100,0 100,0
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 31.1.2009
Sektor Aktier Förändring från föregående månad
  st. % st. %
 
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 32 136 268 52,08 N/A N/A
 
 
Privatpersoner 13 286 180 21,53 N/A N/A
 
 
Företag 8 063 335 13,07 N/A N/A
 
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 4 287 304 6,95 N/A N/A
 
 
Finansierings- och försäkringsbolag 3 565 928 5,78 N/A N/A
 
 
Ägda av bolaget 364 321 0,59 N/A N/A
  Totalt 61 703 336 100    Fördelning av aktier enligt antal röster 31.1.2009
Sektor Röster Förändring från föregående månad
  st. % st. %
 
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 186 673 405 62,03 N/A N/A
 
 
Privatpersoner 55 454 987 18,43 N/A N/A
 
 
Företag 46 402 570 15,42 N/A N/A
 
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 6 451 579 2,14 N/A N/A
 
 
Finansierings- och försäkringsbolag 5 594 915 1,86 N/A N/A
 
 
Ägda av bolaget 364 321 0,12 N/A N/A
  Totalt 300 941 777 100    


Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
Noter: Informationen uppdateras månadsvis