Datum - 28-02-2022
Amount:  
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Föreningen Konstsamfundet-gruppen 16 155 098 10,46 0 0,00
Föreningen Konstsamfundet r.f. 15 101 147 9,78 0 0,00
Mercator Media Ab 1 053 951 0,68 0 0,00
2 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 12 278 895 7,95 0 0,00
3 Svenska Litteratursällskapet i Finland 11 638 569 7,53 0 0,00
4 Hc Holding Oy Ab 6 434 262 4,17 0 0,00
5 Etolabolagen 6 060 000 3,92 0 0,00
Etola Oy 6 060 000 3,92 0 0,00
6 Niemistö Kari Pertti Henrik 5 080 760 3,29 0 0,00
7 Placeringsfonden eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 620 897 1,70 0 0,00
8 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 2 307 957 1,49 0 0,00
9 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 1 646 986 1,07 0 0,00
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 845 169 0,55 0 0,00
Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö Sr 801 817 0,52 0 0,00
10 OP-Henkivakuutus Oy 1 440 683 0,93 74 550 5,46
  10 största aktieägare totalt 65 664 107 42,51  
  Andra 88 800 976 57,49  
  från vilken förvaltaren är registrerad 31 168 700 20,18  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare % Aktier %
1 - 100 27 499 61,15 1 021 000 0,66
101 - 1 000 13 046 29,01 4 768 559 3,09
1 001 - 10 000 3 772 8,39 10 898 223 7,06
10 001 - 100 000 552 1,23 17 779 071 11,51
100 001 - 1 000 000 84 0,19 22 848 021 14,79
1 000 001 + 15 0,03 97 113 204 62,87
Totalt 44 968 100,00 154 428 078 99,98
Från vilken förvaltaren är registrerad 11   31 168 700 20,18
Totalt antal aktier     154 465 083 100
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 28 februari 2022
  Sektor Aktieägare Aktier Förändring
  Antal % Antal % +/- %
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 202 0,45 50 619 979 32,77 +12 536 +0,02
 
Privatpersoner 43 625 97,01 34 990 348 22,65 +219 406 +0,63
 
Företag 903 2,01 28 653 951 18,55 -188 638 -0,65
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 201 0,45 32 721 375 21,18 -124 677 -0,38
 
Finansierings- och försäkringsbolag 37 0,08 7 479 430 4,84 +81 373 +1,10
  Totalt 44 968 154 465 083    
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
Noter: Informationen uppdateras månadsvis