Datum - 31-07-2011
Amount: 
Aktieägare Aktie A Aktie B Totalt Förändring +/- % av aktier % av röster
 Föreningen Konstsamfundet r.f. 4 399 261 1 374 096 5 773 357 0 8,04 13,06
 KSF Media Holding Ab 624 623 366 868 991 491 0 1,38 1,90
 Selective Investor Oy Ab 1 674 008 1 011 750 2 685 758 0 3,74 5,11
 Niemistö Kari 1 494 642 11 891 1 506 533 0 2,10 4,30
 Etra Oy 1 301 192 770 719 2 071 911 0 2,88 3,97
 Etola Oy 419 952 67 925 487 877 0 0,68 1,23
 Oy Maritim Ab 272 434 204 326 476 760 0 0,66 0,84
 Etola Erkki Olavi 3 189 11 680 14 869 0 0,02 0,01
 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 488 706 280 941 769 647 0 1,07 1,49
 Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö 369 317 395 569 764 886 0 1,06 1,18
 De 10 största aktieägarna totalt 22 666 749 15 533 273 38 200 022   53,18  
 Övriga 7 960 814 25 667 821 33 628 635   46,82  
  från vilken förvaltaren är registrerad 142 818 2 550 780 2 693 598   3,75  
 Totalt 30 627 563 41 201 094 71 828 657   100,00  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare Andel av aktierna
  st. % %
1 - 100 35 21063,7 1,8
101 - 1,000 16 55730,0 7,6
1,001 - 10,000 3 2155,8 10,9
10,001 - 100,000 2410,4 8,2
100,001 - 1,000,000 330,1 17,8
1000001 - 130,0 53,7
Totalt 55 269100,0 100,0
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 31.7.2011
Sektor Aktier Förändring från föregående månad
  st. % st. %
 
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 33 692 894 46,91 71 448 0,21
 
 
Privatpersoner 15 691 232 21,85 -56 040 -0,36
 
 
Företag 17 063 568 23,76 -16 233 -0,10
 
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 2 923 223 4,07 6 176 0,21
 
 
Finansierings- och försäkringsbolag 2 457 740 3,42 -5 351 -0,22
 
 
Ägda av bolaget 0 0,00    
  Totalt 71 828 657 100    Fördelning av aktier enligt antal röster 31.7.2011
Sektor Röster Förändring från föregående månad
  st. % st. %
 
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 195 558 884 56,28 71 421 0,04
 
 
Privatpersoner 58 162 844 16,74 -114 657 -0,20
 
 
Företag 86 288 058 24,83 -14 028 -0,02
 
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 4 653 014 1,34 13 913 0,30
 
 
Finansierings- och försäkringsbolag 2 813 924 0,81 44 851 1,62
 
 
Ägda av bolaget 0 0,00    
  Totalt 347 476 724 100    


Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
Noter: Informationen uppdateras månadsvis