Datum - 31-08-2009
Amount: 
Aktieägare Aktie A Aktie B Totalt Förändring +/- % av aktier % av röster
 Föreningen Konstsamfundet r.f. 3 857 341 1 576 627 5 433 968 0 8,07 12,22
 KSF Media Holding Ab 591 747 347 558 939 305 0 1,39 1,91
 Selective Investor Oy Ab 1 585 900 958 500 2 544 400 0 3,78 5,12
 Niemistö Kari 1 415 976 9 454 1 425 430 0 2,12 4,31
 Etra Oy 1 232 709 730 155 1 962 864 0 2,91 3,97
 Etola Oy 397 850 64 350 462 200 0 0,69 1,23
 Oy Maritim Ab 258 096 193 572 451 668 0 0,67 0,84
 Etola Erkki Olavi 3 021 9 500 12 521 0 0,02 0,01
 Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö 349 878 395 569 745 447 0 1,11 1,19
 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 462 012 280 153 742 165 0 1,10 1,49
 De 10 största aktieägarna totalt 20 912 770 13 081 576 33 994 346   50,47  
 Övriga 8 102 816 25 255 004 33 357 820   49,53  
  från vilken förvaltaren är registrerad 207 903 5 066 589 5 274 492   7,83  
 Totalt 29 015 586 38 336 580 67 352 166   100,00  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare Andel av aktierna
  st. % %
1 - 100 27 93364,1 1,4
101 - 1,000 12 76329,3 7,1
1,001 - 10,000 2 6136,0 10,2
10,001 - 100,000 2150,5 8,6
100,001 - 1,000,000 330,1 17,0
1000001 - 140,0 55,6
Totalt 43 571100,0 100,0
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 31.8.2009
Sektor Aktier Förändring från föregående månad
  st. % st. %
 
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 30 267 956 44,94 -1 082 562 -3,45
 
 
Privatpersoner 13 658 180 20,28 131 906 0,98
 
 
Företag 14 837 285 22,03 6 842 396 85,58
 
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 5 615 264 8,34 356 903 6,79
 
 
Finansierings- och försäkringsbolag 2 973 481 4,41 -599 813 -16,79
 
 
Ägda av bolaget 0 0,00    
  Totalt 67 352 166 100    Fördelning av aktier enligt antal röster 31.8.2009
Sektor Röster Förändring från föregående månad
  st. % st. %
 
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 184 651 418 56,21 -1 051 125 -0,57
 
 
Privatpersoner 56 097 599 17,08 124 679 0,22
 
 
Företag 75 108 323 22,86 28 762 886 62,06
 
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 7 940 351 2,42 346 670 4,57
 
 
Finansierings- och försäkringsbolag 4 694 749 1,43 -632 447 -11,87
 
 
Ägda av bolaget 0 0,00    
  Totalt 328 492 440 100    


Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
Noter: Informationen uppdateras månadsvis