Datum - 31-10-2021
Amount:  
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Föreningen Konstsamfundet-gruppen 16 155 098 10,46 0 0,00
Föreningen Konstsamfundet r.f. 15 101 147 9,78 0 0,00
Mercator Media Ab 1 053 951 0,68 0 0,00
2 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 12 278 895 7,95 0 0,00
3 Svenska Litteratursällskapet i Finland 11 638 558 7,54 0 0,00
4 Hc Holding Oy Ab 6 434 262 4,17 0 0,00
5 Niemistö Kari Pertti Henrik 5 080 760 3,29 0 0,00
6 Etolabolagen 3 251 093 2,11 0 0,00
Etola Oy 3 251 093 2,11 0 0,00
7 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 2 307 957 1,49 0 0,00
8 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 1 646 986 1,07 0 0,00
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 845 169 0,55 0 0,00
Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö Sr 801 817 0,52 0 0,00
9 Sijoitusrahasto Evli Likvidi 1 646 903 1,07 0 0,00
10 Placeringsfonden eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 608 396 1,04 0 0,00
  10 största aktieägare totalt 62 048 908 40,18  
  Andra 92 388 036 59,82  
  från vilken förvaltaren är registrerad 29 813 164 19,30  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare % Aktier %
1 - 100 27 633 61,14 1 032 204 0,67
101 - 1 000 13 157 29,11 4 782 815 3,10
1 001 - 10 000 3 733 8,26 10 745 106 6,96
10 001 - 100 000 560 1,24 18 580 529 12,03
100 001 - 1 000 000 95 0,21 25 551 046 16,55
1 000 001 + 18 0,04 93 708 239 60,68
Totalt 45 196 100,00 154 399 939 99,98
Från vilken förvaltaren är registrerad 11   29 813 164 19,30
Totalt antal aktier     154 436 944 100
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 31 oktober 2021
  Sektor Aktieägare Aktier Förändring
  Antal % Antal % +/- %
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 209 0,46 50 729 815 32,85 -9 449 -0,02
 
Privatpersoner 43 799 96,91 35 091 287 22,72 +192 966 +0,55
 
Företag 948 2,10 28 038 048 18,16 -235 506 -0,83
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 201 0,44 31 449 872 20,36 +256 235 +0,82
 
Finansierings- och försäkringsbolag 39 0,09 9 127 922 5,91 -204 246 -2,19
  Totalt 45 196 154 436 944    
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
Noter: Informationen uppdateras månadsvis