Datum - 31-07-2022
Amount:  
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Föreningen Konstsamfundet-gruppen 16 155 098 10,36 0 0,00
Föreningen Konstsamfundet r.f. 15 101 147 9,69 0 0,00
Mercator Media Ab 1 053 951 0,68 0 0,00
2 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 12 659 380 8,12 380 485 3,10
3 Svenska Litteratursällskapet i Finland 11 638 569 7,47 0 0,00
4 Hc Holding Oy Ab 6 434 262 4,13 0 0,00
5 Etolabolagen 6 060 000 3,89 0 0,00
Etola Oy 6 060 000 3,89 0 0,00
6 Niemistö Kari Pertti Henrik 5 080 760 3,26 0 0,00
7 Placeringsfonden eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 368 197 1,52 -31 803 -1,33
8 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 2 307 957 1,48 0 0,00
9 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 1 646 986 1,06 0 0,00
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 845 169 0,54 0 0,00
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr 801 817 0,51 0 0,00
10 OP-Henkivakuutus Oy 1 603 562 1,03 -15 000 -0,93
  10 största aktieägare totalt 65 954 771 42,31  
  Andra 89 925 435 57,69  
  från vilken förvaltaren är registrerad 36 676 603 23,53  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare % Aktier %
1 - 100 27 393 61,19 1 014 796 0,65
101 - 1 000 12 975 28,99 4 750 247 3,05
1 001 - 10 000 3 797 8,48 10 815 654 6,94
10 001 - 100 000 507 1,13 15 230 062 9,77
100 001 - 1 000 000 75 0,17 19 352 398 12,42
1 000 001 + 17 0,04 104 680 044 67,15
Totalt 44 764 100,00 155 843 201 99,98
Från vilken förvaltaren är registrerad 12   36 676 603 23,53
Totalt antal aktier     155 880 206 100
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 31 juli 2022
  Sektor Aktieägare Aktier Förändring
  Antal % Antal % +/- %
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 200 0,45 50 673 454 32,51 +331 249 +0,66
 
Privatpersoner 43 465 97,10 33 031 049 21,19 +1 073 348 +3,36
 
Företag 871 1,95 26 474 655 16,98 +240 770 +0,92
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 196 0,44 38 105 340 24,45 -695 636 -1,79
 
Finansierings- och försäkringsbolag 32 0,07 7 595 708 4,87 +181 055 +2,44
  Totalt 44 764 155 880 206    
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
Noter: Informationen uppdateras månadsvis