Datum - 30-04-2022
Amount:  
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Föreningen Konstsamfundet-gruppen 16 155 098 10,44 0 0,00
Föreningen Konstsamfundet r.f. 15 101 147 9,76 0 0,00
Mercator Media Ab 1 053 951 0,68 0 0,00
2 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 12 278 895 7,93 0 0,00
3 Svenska Litteratursällskapet i Finland 11 638 569 7,52 0 0,00
4 Hc Holding Oy Ab 6 434 262 4,16 0 0,00
5 Etolabolagen 6 060 000 3,92 0 0,00
Etola Oy 6 060 000 3,92 0 0,00
6 Niemistö Kari Pertti Henrik 5 080 760 3,28 0 0,00
7 Placeringsfonden eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 744 340 1,77 0 0,00
8 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 2 307 957 1,49 0 0,00
9 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 1 646 986 1,06 0 0,00
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 845 169 0,55 0 0,00
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr 801 817 0,52 0 0,00
10 Jenny ja Antti Wihurin Rahasto 1 424 095 0,92 0 0,00
  10 största aktieägare totalt 65 770 962 42,50  
  Andra 88 978 458 57,50  
  från vilken förvaltaren är registrerad 30 939 380 19,99  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare % Aktier %
1 - 100 27 474 60,98 1 020 485 0,66
101 - 1 000 13 059 28,99 4 795 074 3,10
1 001 - 10 000 3 860 8,57 11 008 351 7,11
10 001 - 100 000 566 1,26 18 257 193 11,80
100 001 - 1 000 000 79 0,18 22 247 450 14,38
1 000 001 + 15 0,03 97 383 862 62,93
Totalt 45 053 100,00 154 712 415 99,98
Från vilken förvaltaren är registrerad 11   30 939 380 19,99
Totalt antal aktier     154 749 420 100
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 30 april 2022
  Sektor Aktieägare Aktier Förändring
  Antal % Antal % +/- %
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 200 0,44 50 363 905 32,55 +112 043 +0,22
 
Privatpersoner 43 710 97,02 35 039 726 22,64 +257 987 +0,74
 
Företag 910 2,02 28 910 183 18,68 -135 825 -0,47
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 196 0,44 32 512 571 21,01 -135 950 -0,42
 
Finansierings- och försäkringsbolag 37 0,08 7 923 035 5,12 -98 255 -1,22
  Totalt 45 053 154 749 420    
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
Noter: Informationen uppdateras månadsvis