Datum - 31-08-2021
Amount:  
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Föreningen Konstsamfundet-gruppen 16 155 098 10,46 0 0,00
Föreningen Konstsamfundet r.f. 15 101 147 9,78 0 0,00
Mercator Media Ab 1 053 951 0,68 0 0,00
2 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 12 278 895 7,95 0 0,00
3 Svenska Litteratursällskapet i Finland 11 638 558 7,54 0 0,00
4 Hc Holding Oy Ab 6 434 262 4,17 0 0,00
5 Niemistö Kari Pertti Henrik 5 080 760 3,29 0 0,00
6 Etolabolagen 3 251 093 2,11 0 0,00
Etola Oy 3 251 093 2,11 0 0,00
7 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 2 307 957 1,49 0 0,00
8 Sijoitusrahasto Evli Likvidi 1 871 600 1,21 -322 704 -14,71
9 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 1 646 986 1,07 0 0,00
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 845 169 0,55 0 0,00
Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö Sr 801 817 0,52 0 0,00
10 Placeringsfonden eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 562 619 1,01 0 0,00
  10 största aktieägare totalt 62 227 828 40,29  
  Andra 92 209 116 59,71  
  från vilken förvaltaren är registrerad 28 498 566 18,45  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare % Aktier %
1 - 100 27 766 61,15 1 038 050 0,67
101 - 1 000 13 253 29,19 4 836 640 3,13
1 001 - 10 000 3 705 8,16 10 532 170 6,82
10 001 - 100 000 572 1,26 19 230 544 12,45
100 001 - 1 000 000 93 0,20 25 097 202 16,25
1 000 001 + 19 0,04 93 665 333 60,65
Totalt 45 408 100,00 154 399 939 99,98
Från vilken förvaltaren är registrerad 12   28 498 566 18,45
Totalt antal aktier     154 436 944 100
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 31 augusti 2021
  Sektor Aktieägare Aktier Förändring
  Antal % Antal % +/- %
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 213 0,47 50 860 368 32,93 -1 208 434 -2,32
 
Privatpersoner 44 014 96,93 34 676 571 22,45 +1 468 435 +4,42
 
Företag 947 2,09 29 107 096 18,85 +207 014 +0,72
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 194 0,43 30 129 442 19,51 +3 115 191 +11,53
 
Finansierings- och försäkringsbolag 40 0,09 9 663 467 6,26 -3 582 206 -27,04
  Totalt 45 408 154 436 944    
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
Noter: Informationen uppdateras månadsvis