Datum - 28-02-2009
Amount: 
Aktieägare Aktie A Aktie B Totalt Förändring +/- % av aktier % av röster
 Föreningen Konstsamfundet r.f. 3 831 928 1 602 040 5 433 968 0 8,81 13,27
 KSF Media Holding Ab 591 747 347 558 939 305 0 1,52 2,08
 Selective Investor Oy Ab 1 585 900 958 500 2 544 400 0 4,12 5,59
 Niemistö Kari 1 415 976 7 041 1 423 017 0 2,31 4,71
 Etra Oy 1 232 709 730 155 1 962 864 0 3,18 4,34
 Etola Oy 397 850 64 350 462 200 0 0,75 1,34
 Oy Maritim Ab 258 096 193 572 451 668 0 0,73 0,92
 Etola Erkki Olavi 3 021 7 988 11 009 0 0,02 0,01
 Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö 349 878 395 569 745 447 0 1,21 1,29
 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 462 012 280 153 742 165 0 1,20 1,63
 De 10 största aktieägarna totalt 18 453 820 10 524 059 28 977 879   46,96  
 Övriga 8 128 229 24 597 228 32 725 457   53,04  
  från vilken förvaltaren är registrerad 190 694 3 741 964 3 932 658   6,37  
 Totalt 26 582 049 35 121 287 61 703 336   100,00  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare Andel av aktierna
  st. % %
1 - 100 28 06364,7 1,6
101 - 1,000 12 49128,8 7,6
1,001 - 10,000 2 5675,9 10,7
10,001 - 100,000 2110,5 9,8
100,001 - 1,000,000 360,1 20,1
1000001 - 140,0 50,1
Totalt 43 382100,0 100,0
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 28.2.2009
Sektor Aktier Förändring från föregående månad
  st. % st. %
 
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 32 224 409 52,22 88 141 0,27
 
 
Privatpersoner 13 365 635 21,66 79 455 0,60
 
 
Företag 8 083 147 13,10 19 812 0,25
 
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 4 219 088 6,84 -68 216 -1,59
 
 
Finansierings- och försäkringsbolag 3 450 345 5,59 -115 583 -3,24
 
 
Ägda av bolaget 360 712 0,58 -3 609 -0,99
  Totalt 61 703 336 100    Fördelning av aktier enligt antal röster 28.2.2009
Sektor Röster Förändring från föregående månad
  st. % st. %
 
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 186 725 546 62,05 52 141 0,03
 
 
Privatpersoner 55 597 946 18,47 142 959 0,26
 
 
Företag 46 415 281 15,42 12 711 0,03
 
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 6 384 533 2,12 -66 746 -1,03
 
 
Finansierings- och försäkringsbolag 5 457 759 1,81 -137 156 -2,45
 
 
Ägda av bolaget 360 712 0,12 -3 609 -0,99
  Totalt 300 941 777 100    


Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
Noter: Informationen uppdateras månadsvis