Datum - 31-07-2023
Amount:  
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Nordic Retail Partners Jv Ky 23 973 564 15,10 0 0,00
2 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 13 267 440 8,36 0 0,00
3 Svenska Litteratursällskapet i Finland 11 638 569 7,33 0 0,00
4 Etolabolagen 7 060 000 4,45 0 0,00
Etola Oy 7 060 000 4,45 0 0,00
5 Hc Holding Oy Ab 6 434 262 4,05 0 0,00
6 Niemistö Kari Pertti Henrik 5 080 760 3,20 0 0,00
7 Placeringsfonden eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 3 200 000 2,02 -55 279 -1,70
8 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 2 745 068 1,73 0 0,00
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 1 943 251 1,22 0 0,00
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr 801 817 0,51 0 0,00
9 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 1 960 000 1,23 0 0,00
10 Jenny ja Antti Wihurin Rahasto 1 424 095 0,90 0 0,00
  10 största aktieägare totalt 76 783 758 48,38  
  Andra 81 931 797 51,62  
  från vilken förvaltaren är registrerad 32 972 041 20,77  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare % Aktier %
1 - 100 26 833 61,91 987 299 0,62
101 - 1 000 12 390 28,59 4 516 693 2,85
1 001 - 10 000 3 549 8,19 10 242 259 6,45
10 001 - 100 000 483 1,11 13 991 198 8,82
100 001 - 1 000 000 73 0,17 19 334 786 12,18
1 000 001 + 13 0,03 109 606 315 69,06
Totalt 43 341 100,00 158 678 550 99,98
Från vilken förvaltaren är registrerad 11   32 972 041 20,77
Totaltt antal aktier     158 715 555 100
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 31 juli 2023
  Sektor Aktieägare Aktier Förändring
  Antal % Antal % +/- %
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 183 0,42 35 862 356 22,60 +678 965 +1,93
 
Privatpersoner 42 118 97,18 32 025 736 20,18 -494 166 -1,52
 
Företag 814 1,88 50 709 859 31,95 -231 076 -0,45
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 192 0,44 33 979 942 21,41 +8 333 +0,02
 
Finansierings- och försäkringsbolag 34 0,08 6 137 662 3,87 +37 944 +0,62
  Totalt 43 341 158 715 555    
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
Noter: Informationen uppdateras månadsvis