Datum - 30-11-2021
Amount:  
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Föreningen Konstsamfundet-gruppen 16 155 098 10,46 0 0,00
Föreningen Konstsamfundet r.f. 15 101 147 9,78 0 0,00
Mercator Media Ab 1 053 951 0,68 0 0,00
2 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 12 278 895 7,95 0 0,00
3 Svenska Litteratursällskapet i Finland 11 638 558 7,54 0 0,00
4 Hc Holding Oy Ab 6 434 262 4,17 0 0,00
5 Etolabolagen 6 060 000 3,92 2 808 907 86,40
Etola Oy 6 060 000 3,92 2 808 907 86,40
6 Niemistö Kari Pertti Henrik 5 080 760 3,29 0 0,00
7 Placeringsfonden eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 568 764 1,66 960 368 59,71
8 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 2 307 957 1,49 0 0,00
9 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 1 646 986 1,07 0 0,00
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 845 169 0,55 0 0,00
Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö Sr 801 817 0,52 0 0,00
10 Jenny ja Antti Wihurin Rahasto 1 415 937 0,92 0 0,00
  10 största aktieägare totalt 65 587 217 42,47  
  Andra 88 849 727 57,53  
  från vilken förvaltaren är registrerad 30 833 993 19,97  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare % Aktier %
1 - 100 27 664 61,08 1 030 728 0,67
101 - 1 000 13 186 29,11 4 800 001 3,11
1 001 - 10 000 3 786 8,36 10 856 695 7,03
10 001 - 100 000 551 1,22 17 989 614 11,65
100 001 - 1 000 000 89 0,20 22 956 044 14,86
1 000 001 + 16 0,04 96 766 857 62,66
Totalt 45 292 100,00 154 399 939 99,98
Från vilken förvaltaren är registrerad 12   30 833 993 19,97
Totalt antal aktier     154 436 944 100
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 30 november 2021
  Sektor Aktieägare Aktier Förändring
  Antal % Antal % +/- %
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 204 0,45 50 663 544 32,81 -66 271 -0,13
 
Privatpersoner 43 931 97,00 34 429 173 22,29 -662 114 -1,89
 
Företag 920 2,03 29 643 833 19,19 +1 605 785 +5,73
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 199 0,44 32 380 246 20,97 +930 374 +2,96
 
Finansierings- och försäkringsbolag 38 0,08 7 320 148 4,74 -1 807 774 -19,80
  Totalt 45 292 154 436 944    
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
Noter: Informationen uppdateras månadsvis