Datum - 30-06-2009
Amount: 
Aktieägare Aktie A Aktie B Totalt Förändring +/- % av aktier % av röster
 Föreningen Konstsamfundet r.f. 3 831 928 1 602 040 5 433 968 0 8,81 13,27
 KSF Media Holding Ab 591 747 347 558 939 305 0 1,52 2,08
 Selective Investor Oy Ab 1 585 900 958 500 2 544 400 0 4,12 5,59
 Niemistö Kari 1 415 976 9 454 1 425 430 0 2,31 4,71
 Etra Oy 1 232 709 730 155 1 962 864 0 3,18 4,34
 Etola Oy 397 850 64 350 462 200 0 0,75 1,34
 Oy Maritim Ab 258 096 193 572 451 668 0 0,73 0,92
 Etola Erkki Olavi 3 021 9 500 12 521 0 0,02 0,01
 Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö 349 878 395 569 745 447 0 1,21 1,29
 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 462 012 280 153 742 165 0 1,20 1,63
 De 10 största aktieägarna totalt 18 625 066 9 963 560 28 588 626   46,33  
 Övriga 7 956 983 25 157 727 33 114 710   53,67  
  från vilken förvaltaren är registrerad 206 497 4 487 471 4 693 968   7,61  
 Totalt 26 582 049 35 121 287 61 703 336   100,00  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare Andel av aktierna
  st. % %
1 - 100 27 99164,3 1,6
101 - 1,000 12 69529,2 7,7
1,001 - 10,000 2 6006,0 10,9
10,001 - 100,000 2130,5 9,3
100,001 - 1,000,000 360,1 21,4
1000001 - 130,0 49,0
Totalt 43 548100,0 100,0
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 30.6.2009
Sektor Aktier Förändring från föregående månad
  st. % st. %
 
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 31 600 690 51,21 -159 474 -0,50
 
 
Privatpersoner 13 501 686 21,88 -4 898 -0,04
 
 
Företag 8 015 501 12,99 -339 946 -4,07
 
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 5 059 304 8,20 287 896 6,03
 
 
Finansierings- och försäkringsbolag 3 526 155 5,71 216 422 6,54
 
 
Ägda av bolaget 0 0,00    
  Totalt 61 703 336 100    Fördelning av aktier enligt antal röster 30.6.2009
Sektor Röster Förändring från föregående månad
  st. % st. %
 
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 185 970 805 61,80 -281 829 -0,15
 
 
Privatpersoner 55 941 186 18,59 -12 053 -0,02
 
 
Företag 46 349 039 15,40 -367 675 -0,79
 
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 7 366 976 2,45 296 425 4,19
 
 
Finansierings- och försäkringsbolag 5 313 771 1,77 362 132 7,31
 
 
Ägda av bolaget 0 0,00    
  Totalt 300 941 777 100    


Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
Noter: Informationen uppdateras månadsvis