Datum - 31-07-2009
Amount: 
Aktieägare Aktie A Aktie B Totalt Förändring +/- % av aktier % av röster
 Föreningen Konstsamfundet r.f. 3 842 542 1 591 426 5 433 968 0 8,81 13,30
 KSF Media Holding Ab 591 747 347 558 939 305 0 1,52 2,08
 Selective Investor Oy Ab 1 585 900 958 500 2 544 400 0 4,12 5,59
 Niemistö Kari 1 415 976 9 454 1 425 430 0 2,31 4,71
 Etra Oy 1 232 709 730 155 1 962 864 0 3,18 4,34
 Etola Oy 397 850 64 350 462 200 0 0,75 1,34
 Oy Maritim Ab 258 096 193 572 451 668 0 0,73 0,92
 Etola Erkki Olavi 3 021 9 500 12 521 0 0,02 0,01
 Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö 349 878 395 569 745 447 0 1,21 1,29
 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 462 012 280 153 742 165 0 1,20 1,63
 De 10 största aktieägarna totalt 18 635 680 9 876 922 28 512 602   46,21  
 Övriga 7 946 369 25 244 365 33 190 734   53,79  
  från vilken förvaltaren är registrerad 209 540 4 688 526 4 898 066   7,94  
 Totalt 26 582 049 35 121 287 61 703 336   100,00  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare Andel av aktierna
  st. % %
1 - 100 27 97264,2 1,6
101 - 1,000 12 73529,2 7,7
1,001 - 10,000 2 5996,0 11,0
10,001 - 100,000 2110,5 9,2
100,001 - 1,000,000 360,1 21,2
1000001 - 130,0 49,2
Totalt 43 566100,0 100,0
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 31.7.2009
Sektor Aktier Förändring från föregående månad
  st. % st. %
 
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 31 350 518 50,81 -250 172 -0,79
 
 
Privatpersoner 13 526 274 21,92 24 588 0,18
 
 
Företag 7 994 889 12,96 -20 612 -0,26
 
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 5 258 361 8,52 199 057 3,93
 
 
Finansierings- och försäkringsbolag 3 573 294 5,79 47 139 1,34
 
 
Ägda av bolaget 0 0,00    
  Totalt 61 703 336 100    Fördelning av aktier enligt antal röster 31.7.2009
Sektor Röster Förändring från föregående månad
  st. % st. %
 
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 185 702 543 61,71 -268 262 -0,14
 
 
Privatpersoner 55 972 920 18,60 31 734 0,06
 
 
Företag 46 345 437 15,40 -3 602 -0,01
 
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 7 593 681 2,52 226 705 3,08
 
 
Finansierings- och försäkringsbolag 5 327 196 1,77 13 425 0,25
 
 
Ägda av bolaget 0 0,00    
  Totalt 300 941 777 100    


Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
Noter: Informationen uppdateras månadsvis