Datum - 31-08-2022
Amount:  
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Föreningen Konstsamfundet-gruppen 16 155 098 10,36 0 0,00
Föreningen Konstsamfundet r.f. 15 101 147 9,69 0 0,00
Mercator Media Ab 1 053 951 0,68 0 0,00
2 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 12 659 380 8,12 0 0,00
3 Svenska Litteratursällskapet i Finland 11 638 569 7,47 0 0,00
4 Hc Holding Oy Ab 6 434 262 4,13 0 0,00
5 Etolabolagen 6 060 000 3,89 0 0,00
Etola Oy 6 060 000 3,89 0 0,00
6 Niemistö Kari Pertti Henrik 5 080 760 3,26 0 0,00
7 Placeringsfonden eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 693 150 1,73 324 953 13,72
8 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 2 307 957 1,48 0 0,00
9 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 1 646 986 1,06 0 0,00
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 845 169 0,54 0 0,00
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr 801 817 0,51 0 0,00
10 OP-Henkivakuutus Oy 1 523 911 0,98 -79 651 -4,97
  10 största aktieägare totalt 66 200 073 42,47  
  Andra 89 680 133 57,53  
  från vilken förvaltaren är registrerad 35 928 544 23,05  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare % Aktier %
1 - 100 27 430 61,37 1 013 717 0,65
101 - 1 000 12 919 28,90 4 708 994 3,02
1 001 - 10 000 3 751 8,39 10 633 399 6,82
10 001 - 100 000 505 1,13 14 969 939 9,60
100 001 - 1 000 000 75 0,17 19 598 904 12,57
1 000 001 + 17 0,04 104 918 248 67,31
Totalt 44 697 100,00 155 843 201 99,98
Från vilken förvaltaren är registrerad 11   35 928 544 23,05
Totalt antal aktier     155 880 206 100
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 31 augusti 2022
  Sektor Aktieägare Aktier Förändring
  Antal % Antal % +/- %
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 199 0,45 50 654 445 32,50 -19 009 -0,04
 
Privatpersoner 43 417 97,14 32 764 696 21,02 -266 353 -0,81
 
Företag 857 1,92 26 916 799 17,27 +442 144 +1,67
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 191 0,43 37 347 775 23,96 -757 565 -1,99
 
Finansierings- och försäkringsbolag 33 0,07 8 196 491 5,26 +600 783 +7,91
  Totalt 44 697 155 880 206    
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
Noter: Informationen uppdateras månadsvis