Datum - 31-05-2009
Amount: 
Aktieägare Aktie A Aktie B Totalt Förändring +/- % av aktier % av röster
 Föreningen Konstsamfundet r.f. 3 831 928 1 602 040 5 433 968 0 8,81 13,27
 KSF Media Holding Ab 591 747 347 558 939 305 0 1,52 2,08
 Selective Investor Oy Ab 1 585 900 958 500 2 544 400 0 4,12 5,59
 Niemistö Kari 1 415 976 9 454 1 425 430 0 2,31 4,71
 Etra Oy 1 232 709 730 155 1 962 864 0 3,18 4,34
 Etola Oy 397 850 64 350 462 200 0 0,75 1,34
 Oy Maritim Ab 258 096 193 572 451 668 0 0,73 0,92
 Etola Erkki Olavi 3 021 9 500 12 521 0 0,02 0,01
 Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö 349 878 395 569 745 447 0 1,21 1,29
 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 462 012 280 153 742 165 0 1,20 1,63
 De 10 största aktieägarna totalt 18 625 066 9 963 560 28 588 626   46,33  
 Övriga 7 956 983 25 157 727 33 114 710   53,67  
  från vilken förvaltaren är registrerad 205 216 4 221 933 4 427 149   7,18  
 Totalt 26 582 049 35 121 287 61 703 336   100,00  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare Andel av aktierna
  st. % %
1 - 100 28 04264,4 1,6
101 - 1,000 12 63529,0 7,7
1,001 - 10,000 2 5926,0 10,9
10,001 - 100,000 2150,5 9,5
100,001 - 1,000,000 360,1 21,7
1000001 - 130,0 48,6
Totalt 43 533100,0 100,0
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 31.5.2009
Sektor Aktier Förändring från föregående månad
  st. % st. %
 
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 31 760 164 51,47 30 606 0,10
 
 
Privatpersoner 13 506 584 21,89 -172 528 -1,26
 
 
Företag 8 018 919 13,00 -16 749 -0,21
 
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 4 771 408 7,73 321 572 7,23
 
 
Finansierings- och försäkringsbolag 3 309 733 5,36 -162 901 -4,69
 
 
Ägda av bolaget 336 528 0,55 0 0,00
  Totalt 61 703 336 100    Fördelning av aktier enligt antal röster 31.5.2009
Sektor Röster Förändring från föregående månad
  st. % st. %
 
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 186 252 634 61,89 23 559 0,01
 
 
Privatpersoner 55 953 239 18,59 -144 682 -0,26
 
 
Företag 46 380 186 15,41 -30 987 -0,07
 
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 7 067 551 2,35 428 987 6,46
 
 
Finansierings- och försäkringsbolag 4 951 639 1,65 -276 877 -5,30
 
 
Ägda av bolaget 336 528 0,11 0 0,00
  Totalt 300 941 777 100    


Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
Noter: Informationen uppdateras månadsvis