Datum - 30-09-2021
Amount:  
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Föreningen Konstsamfundet-gruppen 16 155 098 10,46 0 0,00
Föreningen Konstsamfundet r.f. 15 101 147 9,78 0 0,00
Mercator Media Ab 1 053 951 0,68 0 0,00
2 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 12 278 895 7,95 0 0,00
3 Svenska Litteratursällskapet i Finland 11 638 558 7,54 0 0,00
4 Hc Holding Oy Ab 6 434 262 4,17 0 0,00
5 Niemistö Kari Pertti Henrik 5 080 760 3,29 0 0,00
6 Etolabolagen 3 251 093 2,11 0 0,00
Etola Oy 3 251 093 2,11 0 0,00
7 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 2 307 957 1,49 0 0,00
8 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 1 646 986 1,07 0 0,00
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 845 169 0,55 0 0,00
Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö Sr 801 817 0,52 0 0,00
9 Sijoitusrahasto Evli Likvidi 1 646 903 1,07 -224 697 -12,01
10 Placeringsfonden eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 608 396 1,04 45 777 2,93
  10 största aktieägare totalt 62 048 908 40,18  
  Andra 92 388 036 59,82  
  från vilken förvaltaren är registrerad 29 580 733 19,15  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare % Aktier %
1 - 100 27 697 61,14 1 035 001 0,67
101 - 1 000 13 195 29,13 4 789 679 3,10
1 001 - 10 000 3 736 8,25 10 733 969 6,95
10 001 - 100 000 565 1,25 18 836 542 12,20
100 001 - 1 000 000 93 0,21 25 492 111 16,51
1 000 001 + 18 0,04 93 512 637 60,55
Totalt 45 304 100,00 154 399 939 99,98
Från vilken förvaltaren är registrerad 12   29 580 733 19,15
Totalt antal aktier     154 436 944 100
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 30 september 2021
  Sektor Aktieägare Aktier Förändring
  Antal % Antal % +/- %
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 207 0,46 50 739 264 32,85 -121 104 -0,24
 
Privatpersoner 43 918 96,94 34 898 321 22,60 +221 750 +0,64
 
Företag 946 2,09 28 273 554 18,31 -833 542 -2,86
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 195 0,43 31 193 637 20,20 +1 064 195 +3,53
 
Finansierings- och försäkringsbolag 38 0,08 9 332 168 6,04 -331 299 -3,43
  Totalt 45 304 154 436 944    
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
Noter: Informationen uppdateras månadsvis