Datum - 31-08-2023
Amount:  
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Nordic Retail Partners Jv Ky 23 973 564 15,10 0 0,00
2 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 13 267 440 8,36 0 0,00
3 Svenska Litteratursällskapet i Finland 11 638 569 7,33 0 0,00
4 Etolabolagen 7 060 000 4,45 0 0,00
Etola Oy 7 060 000 4,45 0 0,00
5 Hc Holding Oy Ab 6 434 262 4,05 0 0,00
6 Niemistö Kari Pertti Henrik 5 080 760 3,20 0 0,00
7 Placeringsfonden eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 3 200 000 2,02 0 0,00
8 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 2 745 068 1,73 0 0,00
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 1 943 251 1,22 0 0,00
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr 801 817 0,51 0 0,00
9 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 1 960 000 1,23 0 0,00
10 Sijoitusrahasto Eq Eurooppa Pienyhtiö 1 467 032 0,92 165 198 12,69
  10 största aktieägare totalt 76 826 695 48,41  
  Andra 81 888 860 51,59  
  från vilken förvaltaren är registrerad 33 156 026 20,89  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare % Aktier %
1 - 100 26 749 62,02 984 133 0,62
101 - 1 000 12 308 28,54 4 480 134 2,82
1 001 - 10 000 3 515 8,15 10 148 542 6,39
10 001 - 100 000 473 1,10 13 720 066 8,64
100 001 - 1 000 000 73 0,17 19 384 993 12,21
1 000 001 + 13 0,03 109 960 682 69,28
Totalt 43 131 100,00 158 678 550 99,98
Från vilken förvaltaren är registrerad 11   33 156 026 20,89
Totaltt antal aktier     158 715 555 100
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 31 augusti 2023
  Sektor Aktieägare Aktier Förändring
  Antal % Antal % +/- %
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 182 0,42 35 861 974 22,60 -382 0,00
 
Privatpersoner 41 915 97,18 31 738 293 20,00 -287 443 -0,90
 
Företag 808 1,87 50 579 600 31,87 -130 259 -0,26
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 191 0,44 34 160 203 21,52 +180 261 +0,53
 
Finansierings- och försäkringsbolag 35 0,08 6 375 485 4,02 +237 823 +3,87
  Totalt 43 131 158 715 555    
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
Noter: Informationen uppdateras månadsvis