Datum - 31-07-2021
Amount:  
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Föreningen Konstsamfundet-gruppen 16 155 098 10,46 5 602 165 53,09
Föreningen Konstsamfundet r.f. 15 101 147 9,78 5 602 165 58,98
Mercator Media Ab 1 053 951 0,68 0 0,00
2 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 12 278 895 7,95 5 082 019 70,61
3 Svenska Litteratursällskapet i Finland 11 638 558 7,54 5 602 165 92,81
4 Hc Holding Oy Ab 6 434 262 4,17 0 0,00
5 Niemistö Kari Pertti Henrik 5 080 760 3,29 560 216 12,39
6 Etolabolagen 3 251 093 2,11 0 0,00
Etola Oy 3 251 093 2,11 0 0,00
7 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 2 307 957 1,49 1 097 376 90,65
8 Sijoitusrahasto Evli Likvidi 2 194 304 1,42 N/A N/A
9 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 1 646 986 1,07 0 0,00
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 845 169 0,55 0 0,00
Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö Sr 801 817 0,52 0 0,00
10 Placeringsfonden eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 562 619 1,01 N/A N/A
  10 största aktieägare totalt 62 550 532 40,50  
  Andra 91 886 412 59,50  
  från vilken förvaltaren är registrerad 25 365 233 16,42  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare % Aktier %
1 - 100 27 620 61,72 1 029 515 0,67
101 - 1 000 12 848 28,71 4 653 943 3,01
1 001 - 10 000 3 580 8,00 10 213 229 6,61
10 001 - 100 000 582 1,30 21 043 024 13,63
100 001 - 1 000 000 101 0,23 25 550 161 16,54
1 000 001 + 20 0,04 91 910 067 59,51
Totalt 44 751 100,00 154 399 939 99,98
Från vilken förvaltaren är registrerad 12   25 365 233 16,42
Totalt antal aktier     154 436 944 100
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 31 juli 2021
  Sektor Aktieägare Aktier Förändring
  Antal % Antal % +/- %
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 218 0,49 52 068 802 33,72 +19 729 462 +61,01
 
Privatpersoner 43 326 96,82 33 208 136 21,50 +12 099 971 +57,32
 
Företag 947 2,12 28 900 082 18,71 +14 145 491 +95,87
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 195 0,44 27 014 251 17,49 +21 546 158 +394,03
 
Finansierings- och försäkringsbolag 65 0,15 13 245 673 8,58 +11 814 093 +825,25
  Totalt 44 751 154 436 944    
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
Noter: Informationen uppdateras månadsvis