Datum - 30-06-2022
Amount:  
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Föreningen Konstsamfundet-gruppen 16 155 098 10,44 0 0,00
Föreningen Konstsamfundet r.f. 15 101 147 9,76 0 0,00
Mercator Media Ab 1 053 951 0,68 0 0,00
2 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 12 278 895 7,93 0 0,00
3 Svenska Litteratursällskapet i Finland 11 638 569 7,52 0 0,00
4 Hc Holding Oy Ab 6 434 262 4,16 0 0,00
5 Etolabolagen 6 060 000 3,92 0 0,00
Etola Oy 6 060 000 3,92 0 0,00
6 Niemistö Kari Pertti Henrik 5 080 760 3,28 0 0,00
7 Placeringsfonden eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 400 000 1,55 -100 000 -4,00
8 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 2 307 957 1,49 0 0,00
9 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 1 646 986 1,06 0 0,00
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 845 169 0,55 0 0,00
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr 801 817 0,52 0 0,00
10 OP-Henkivakuutus Oy 1 618 562 1,05 -42 000 -2,53
  10 största aktieägare totalt 65 621 089 42,40  
  Andra 89 128 331 57,60  
  från vilken förvaltaren är registrerad 37 370 839 24,15  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare % Aktier %
1 - 100 27 340 61,78 1 012 362 0,65
101 - 1 000 12 722 28,75 4 604 225 2,98
1 001 - 10 000 3 613 8,16 10 083 055 6,52
10 001 - 100 000 488 1,10 14 976 855 9,68
100 001 - 1 000 000 75 0,17 19 594 623 12,66
1 000 001 + 16 0,04 104 441 295 67,49
Totalt 44 254 100,00 154 712 415 99,98
Från vilken förvaltaren är registrerad 11   37 370 839 24,15
Totalt antal aktier     154 749 420 100
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 30 juni 2022
  Sektor Aktieägare Aktier Förändring
  Antal % Antal % +/- %
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 201 0,45 50 342 205 32,53 +8 300 +0,02
 
Privatpersoner 42 981 97,12 31 957 701 20,65 -446 478 -1,38
 
Företag 843 1,91 26 233 885 16,95 -1 002 316 -3,68
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 196 0,44 38 800 976 25,07 +782 424 +2,06
 
Finansierings- och försäkringsbolag 33 0,07 7 414 653 4,79 +658 070 +9,74
  Totalt 44 254 154 749 420    
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
Noter: Informationen uppdateras månadsvis