Datum - 31-12-2017
Amount: 
Aktieägare Aktie A Aktie B Totalt Förändring +/- % av aktier % av röster
 Föreningen Konstsamfundet r.f. 4 458 480 1 314 877 5 773 357 0 8,01 13,23
 KSF Media Holding Ab 624 623 366 868 991 491 0 1,38 1,91
 Etola Oy 1 595 575 1 054 650 2 650 225 900 000 3,68 4,90
 Etra Oy 401 192 0 401 192 -900 000 0,56 1,16
 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 491 345 304 691 796 036 0 1,10 1,50
 Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö Sr 369 317 395 569 764 886 0 1,06 1,18
 De 10 största aktieägarna totalt 23 541 307 18 635 546 42 176 853   58,54  
 Andra 6 989 561 22 882 269 29 871 830   41,46  
  från vilken förvaltaren är registrerad 207 989 5 085 162 5 293 151   7,35  
 Totalt 30 530 868 41 517 815 72 048 683   100,00  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare Andel av aktierna
  st. % %
1 - 100 30 96166,3 1,6
101 - 1,000 13 00527,9 6,1
1,001 - 10,000 2 4785,3 8,5
10,001 - 100,000 1900,4 7,3
100,001 - 1,000,000 250,1 11,6
1000001 - 130,0 64,8
Totalt 46 672100,0 100,0
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 31.12.2017
Sektor Aktier Förändring från föregående månad
  st. % st. %
 
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 33 719 375 46,80 80 064 0,24
 
 
Privatpersoner 16 561 505 22,99 56 490 0,34
 
 
Företag 15 166 686 21,05 87 885 0,58
 
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 5 636 684 7,82 -146 209 -2,53
 
 
Finansierings- och försäkringsbolag 964 433 1,34 -78 230 -7,50
 
 
Ägda av bolaget 0 0,00    
  Totalt 72 048 683 100    Fördelning av aktier enligt antal röster 31.12.2017
Sektor Röster Förändring från föregående månad
  st. % st. %
 
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 195 525 704 56,38 40 734 0,02
 
 
Privatpersoner 71 603 192 20,65 -106 131 -0,15
 
 
Företag 70 787 055 20,41 345 123 0,49
 
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 7 697 576 2,22 -193 743 -2,46
 
 
Finansierings- och försäkringsbolag 1 212 968 0,35 -86 123 -6,63
 
 
Ägda av bolaget 0 0,00    
  Totalt 346 826 495 100    


Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
Noter: Informationen uppdateras månadsvis