Datum - 31-01-2016
Amount: 
Aktieägare Aktie A Aktie B Totalt Förändring +/- % av aktier % av röster
 Föreningen Konstsamfundet r.f. 4 458 480 1 314 877 5 773 357 0 8,01 13,23
 KSF Media Holding Ab 624 623 366 868 991 491 0 1,38 1,91
 Oy Selective Investor Ab 1 674 008 1 011 750 2 685 758 0 3,73 5,12
 Niemistö Kari Pertti Henrik 1 494 642 23 279 1 517 921 0 2,11 4,31
 Etola Oy 695 575 1 054 650 1 750 225 1 262 348 2,43 2,31
 Etra Oy 1 301 192 0 1 301 192 -770 719 1,81 3,75
 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 491 345 304 691 796 036 0 1,10 1,50
 Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö Sr 369 317 395 569 764 886 0 1,06 1,18
 De 10 största aktieägarna totalt 24 094 303 16 450 485 40 544 788   56,27  
 Andra 6 458 913 25 044 982 31 503 895   43,73  
  från vilken förvaltaren är registrerad 172 137 4 542 598 4 714 735   6,54  
 Totalt 30 553 216 41 495 467 72 048 683   100,00  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare Andel av aktierna
  st. % %
1 - 100 33 97665,1 1,8
101 - 1,000 15 18229,1 7,1
1,001 - 10,000 2 8055,4 9,4
10,001 - 100,000 2000,4 7,4
100,001 - 1,000,000 270,1 12,8
1000001 - 150,0 61,3
Totalt 52 205100,0 100,0
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 31.1.2016
Sektor Aktier Förändring från föregående månad
  st. % st. %
 
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 31 843 963 44,20 -284 808 -0,89
 
 
Privatpersoner 14 646 827 20,33 -63 627 -0,43
 
 
Företag 18 035 902 25,03 194 665 1,09
 
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 5 050 031 7,01 57 351 1,15
 
 
Finansierings- och försäkringsbolag 2 471 960 3,43 96 419 4,06
 
 
Ägda av bolaget 0 0,00    
  Totalt 72 048 683 100    Fördelning av aktier enligt antal röster 31.1.2016
Sektor Röster Förändring från föregående månad
  st. % st. %
 
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 193 529 197 55,77 -288 372 -0,15
 
 
Privatpersoner 55 455 878 15,98 -106 458 -0,19
 
 
Företag 88 474 888 25,50 309 838 0,35
 
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 6 827 414 1,97 15 407 0,23
 
 
Finansierings- och försäkringsbolag 2 740 250 0,79 70 085 2,62
 
 
Ägda av bolaget 0 0,00    
  Totalt 347 027 627 100    


Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
Noter: Informationen uppdateras månadsvis