Datum - 28-02-2023
Amount:  
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Föreningen Konstsamfundet-gruppen 16 155 098 10,36 0 0,00
Föreningen Konstsamfundet r.f. 15 101 147 9,69 0 0,00
Mercator Media Ab 1 053 951 0,68 0 0,00
2 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 12 659 380 8,12 0 0,00
3 Svenska Litteratursällskapet i Finland 11 638 569 7,47 0 0,00
4 Etolabolagen 7 060 000 4,53 1 000 000 16,50
Etola Oy 7 060 000 4,53 1 000 000 16,50
5 Hc Holding Oy Ab 6 434 262 4,13 0 0,00
6 Niemistö Kari Pertti Henrik 5 080 760 3,26 0 0,00
7 Placeringsfonden eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 3 113 301 2,00 0 0,00
8 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 2 745 068 1,76 0 0,00
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 1 943 251 1,25 0 0,00
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr 801 817 0,51 0 0,00
9 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 1 960 000 1,26 0 0,00
10 Jenny ja Antti Wihurin Rahasto 1 424 095 0,91 0 0,00
  10 största aktieägare totalt 68 270 533 43,80  
  Andra 87 609 673 56,20  
  från vilken förvaltaren är registrerad 36 770 851 23,59  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare % Aktier %
1 - 100 27 092 61,51 999 631 0,64
101 - 1 000 12 668 28,76 4 641 840 2,98
1 001 - 10 000 3 686 8,37 10 677 875 6,85
10 001 - 100 000 510 1,16 14 711 475 9,44
100 001 - 1 000 000 75 0,17 20 151 996 12,93
1 000 001 + 14 0,03 104 660 384 67,14
Totalt 44 045 100,00 155 843 201 99,98
Från vilken förvaltaren är registrerad 11   36 770 851 23,59
Totaltt antal aktier     155 880 206 100
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 28 februari 2023
  Sektor Aktieägare Aktier Förändring
  Antal % Antal % +/- %
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 190 0,43 49 824 487 31,96 -10 763 -0,02
 
Privatpersoner 42 777 97,12 33 103 645 21,24 -104 689 -0,32
 
Företag 851 1,93 27 812 575 17,84 +1 095 425 +4,10
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 191 0,43 37 858 658 24,29 +89 812 +0,24
 
Finansierings- och försäkringsbolag 36 0,08 7 280 841 4,67 -1 069 785 -12,81
  Totalt 44 045 155 880 206    
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
Noter: Informationen uppdateras månadsvis