Datum - 30-09-2009
Amount: 
Aktieägare Aktie A Aktie B Totalt Förändring +/- % av aktier % av röster
 Föreningen Konstsamfundet r.f. 4 095 687 1 664 218 5 759 905 325 937 8,10 12,29
 KSF Media Holding Ab 624 623 366 868 991 491 52 186 1,39 1,91
 Selective Investor Oy Ab 1 674 008 1 011 750 2 685 758 141 358 3,78 5,12
 Niemistö Kari 1 494 642 9 980 1 504 622 79 192 2,12 4,31
 Etra Oy 1 301 192 770 719 2 071 911 109 047 2,91 3,97
 Etola Oy 419 952 67 925 487 877 25 677 0,69 1,23
 Oy Maritim Ab 272 434 204 326 476 760 25 092 0,67 0,84
 Etola Erkki Olavi 3 189 10 027 13 216 695 0,02 0,01
 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 487 680 280 153 767 833 25 668 1,08 1,49
 Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö 369 317 395 569 764 886 19 439 1,08 1,18
 De 10 största aktieägarna totalt 22 123 678 13 816 923 35 940 601   50,55  
 Övriga 8 503 885 26 649 467 35 153 352   49,45  
  från vilken förvaltaren är registrerad 212 713 5 067 655 5 280 368   7,43  
 Totalt 30 627 563 40 466 390 71 093 953   100,00  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare Andel av aktierna
  st. % %
1 - 100 26 24759,8 1,2
101 - 1,000 14 17932,3 6,7
1,001 - 10,000 3 1427,2 10,6
10,001 - 100,000 2470,6 8,6
100,001 - 1,000,000 370,1 17,6
1000001 - 140,0 55,3
Totalt 43 866100,0 100,0
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 30.9.2009
Sektor Aktier Förändring från föregående månad
  st. % st. %
 
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 32 086 460 45,13 1 818 504 6,01
 
 
Privatpersoner 14 496 862 20,39 838 682 6,14
 
 
Företag 15 818 080 22,25 980 795 6,61
 
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 5 650 785 7,95 35 521 0,63
 
 
Finansierings- och försäkringsbolag 3 041 766 4,28 68 285 2,30
 
 
Ägda av bolaget 0 0,00    
  Totalt 71 093 953 100    Fördelning av aktier enligt antal röster 30.9.2009
Sektor Röster Förändring från föregående månad
  st. % st. %
 
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 195 253 076 56,31 10 601 658 5,74
 
 
Privatpersoner 59 047 915 17,03 2 950 316 5,26
 
 
Företag 79 601 044 22,96 4 492 721 5,98
 
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 8 027 523 2,32 90 612 1,14
 
 
Finansierings- och försäkringsbolag 4 812 462 1,39 117 713 2,51
 
 
Ägda av bolaget 0 0,00    
  Totalt 346 742 020 100    


Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
Noter: Informationen uppdateras månadsvis