Datum - 31-03-2022
Amount:  
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Föreningen Konstsamfundet-gruppen 16 155 098 10,44 0 0,00
Föreningen Konstsamfundet r.f. 15 101 147 9,76 0 0,00
Mercator Media Ab 1 053 951 0,68 0 0,00
2 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 12 278 895 7,93 0 0,00
3 Svenska Litteratursällskapet i Finland 11 638 569 7,52 0 0,00
4 Hc Holding Oy Ab 6 434 262 4,16 0 0,00
5 Etolabolagen 6 060 000 3,92 0 0,00
Etola Oy 6 060 000 3,92 0 0,00
6 Niemistö Kari Pertti Henrik 5 080 760 3,28 0 0,00
7 Placeringsfonden eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 744 340 1,77 123 443 4,71
8 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 2 307 957 1,49 0 0,00
9 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 1 646 986 1,06 0 0,00
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 845 169 0,55 0 0,00
Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö Sr 801 817 0,52 0 0,00
10 Jenny ja Antti Wihurin Rahasto 1 424 095 0,92 0 0,00
  10 största aktieägare totalt 65 770 962 42,50  
  Andra 88 978 458 57,50  
  från vilken förvaltaren är registrerad 31 064 768 20,07  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare % Aktier %
1 - 100 27 497 61,05 1 022 099 0,66
101 - 1 000 13 083 29,05 4 806 063 3,11
1 001 - 10 000 3 809 8,46 10 891 818 7,04
10 001 - 100 000 552 1,23 17 692 574 11,43
100 001 - 1 000 000 83 0,18 22 916 845 14,81
1 000 001 + 15 0,03 97 383 016 62,93
Totalt 45 039 100,00 154 712 415 99,98
Från vilken förvaltaren är registrerad 11   31 064 768 20,07
Totalt antal aktier     154 749 420 100
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 31 mars 2022
  Sektor Aktieägare Aktier Förändring
  Antal % Antal % +/- %
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 199 0,44 50 251 862 32,47 -368 117 -0,73
 
Privatpersoner 43 698 97,02 34 781 739 22,48 -208 609 -0,60
 
Företag 907 2,01 29 046 008 18,77 +392 057 +1,37
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 198 0,44 32 648 521 21,10 -72 854 -0,22
 
Finansierings- och försäkringsbolag 37 0,08 8 021 290 5,18 +541 860 +7,24
  Totalt 45 039 154 749 420    
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
Noter: Informationen uppdateras månadsvis