Datum - 31-05-2022
Amount:  
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Föreningen Konstsamfundet-gruppen 16 155 098 10,44 0 0,00
Föreningen Konstsamfundet r.f. 15 101 147 9,76 0 0,00
Mercator Media Ab 1 053 951 0,68 0 0,00
2 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 12 278 895 7,93 0 0,00
3 Svenska Litteratursällskapet i Finland 11 638 569 7,52 0 0,00
4 Hc Holding Oy Ab 6 434 262 4,16 0 0,00
5 Etolabolagen 6 060 000 3,92 0 0,00
Etola Oy 6 060 000 3,92 0 0,00
6 Niemistö Kari Pertti Henrik 5 080 760 3,28 0 0,00
7 Placeringsfonden eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 500 000 1,62 -244 340 -8,90
8 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 2 307 957 1,49 0 0,00
9 OP-Henkivakuutus Oy 1 660 562 1,07 379 908 29,67
10 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 1 646 986 1,06 0 0,00
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 845 169 0,55 0 0,00
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr 801 817 0,52 0 0,00
  10 största aktieägare totalt 65 763 089 42,50  
  Andra 88 986 331 57,50  
  från vilken förvaltaren är registrerad 36 549 997 23,62  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare % Aktier %
1 - 100 27 391 61,64 1 015 522 0,66
101 - 1 000 12 816 28,84 4 655 846 3,01
1 001 - 10 000 3 645 8,20 10 266 400 6,63
10 001 - 100 000 496 1,12 15 673 129 10,13
100 001 - 1 000 000 78 0,18 21 128 538 13,65
1 000 001 + 14 0,03 101 972 980 65,90
Totalt 44 440 100,00 154 712 415 99,98
Från vilken förvaltaren är registrerad 11   36 549 997 23,62
Totalt antal aktier     154 749 420 100
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 31 maj 2022
  Sektor Aktieägare Aktier Förändring
  Antal % Antal % +/- %
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 200 0,45 50 333 905 32,53 -30 000 -0,06
 
Privatpersoner 43 153 97,10 32 404 179 20,94 -2 635 547 -7,52
 
Företag 857 1,93 27 236 201 17,60 -1 673 982 -5,79
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 196 0,44 38 018 552 24,57 +5 505 981 +16,93
 
Finansierings- och försäkringsbolag 34 0,08 6 756 583 4,37 -1 166 452 -14,72
  Totalt 44 440 154 749 420    
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
Noter: Informationen uppdateras månadsvis