Datum - 30-09-2010
Amount: 
Aktieägare Aktie A Aktie B Totalt Förändring +/- % av aktier % av röster
 Föreningen Konstsamfundet r.f. 4 389 261 1 374 096 5 763 357 -70 000 8,10 13,05
 KSF Media Holding Ab 624 623 366 868 991 491 0 1,39 1,91
 Selective Investor Oy Ab 1 674 008 1 011 750 2 685 758 0 3,77 5,12
 Niemistö Kari 1 494 642 10 754 1 505 396 0 2,12 4,31
 Etra Oy 1 301 192 770 719 2 071 911 0 2,91 3,97
 Etola Oy 419 952 67 925 487 877 0 0,69 1,23
 Oy Maritim Ab 272 434 204 326 476 760 0 0,67 0,84
 Etola Erkki Olavi 3 189 10 643 13 832 0 0,02 0,01
 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 488 706 280 941 769 647 0 1,08 1,49
 Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö 369 317 395 569 764 886 0 1,08 1,18
 De 10 största aktieägarna totalt 22 608 795 16 321 099 38 929 894   54,72  
 Övriga 8 018 768 24 197 338 32 216 106   45,28  
  från vilken förvaltaren är registrerad 146 079 4 001 915 4 147 994   5,83  
 Totalt 30 627 563 40 518 437 71 146 000   100,00  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare Andel av aktierna
  st. % %
1 - 100 26 77460,5 1,2
101 - 1,000 14 21932,1 6,7
1,001 - 10,000 2 9686,7 10,0
10,001 - 100,000 2200,5 7,4
100,001 - 1,000,000 340,1 17,2
1000001 - 140,0 57,5
Totalt 44 229100,0 100,0
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 30.9.2010
Sektor Aktier Förändring från föregående månad
  st. % st. %
 
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 33 718 418 47,39 19 520 0,06
 
 
Privatpersoner 14 074 489 19,78 -41 474 -0,29
 
 
Företag 16 684 926 23,45 -771 -0,00
 
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 4 394 295 6,18 -42 257 -0,95
 
 
Finansierings- och försäkringsbolag 2 273 872 3,20 64 982 2,94
 
 
Ägda av bolaget 0 0,00    
  Totalt 71 146 000 100    Fördelning av aktier enligt antal röster 30.9.2010
Sektor Röster Förändring från föregående månad
  st. % st. %
 
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 195 541 289 56,39 201 437 0,10
 
 
Privatpersoner 56 983 798 16,43 -64 343 -0,11
 
 
Företag 85 573 923 24,68 -9 042 -0,01
 
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 6 124 698 1,77 -16 247 -0,26
 
 
Finansierings- och försäkringsbolag 2 570 359 0,74 -111 805 -4,17
 
 
Ägda av bolaget 0 0,00    
  Totalt 346 794 067 100    


Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
Noter: Informationen uppdateras månadsvis