Datum - 30-09-2022
Amount:  
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Föreningen Konstsamfundet-gruppen 16 155 098 10,36 0 0,00
Föreningen Konstsamfundet r.f. 15 101 147 9,69 0 0,00
Mercator Media Ab 1 053 951 0,68 0 0,00
2 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 12 659 380 8,12 0 0,00
3 Svenska Litteratursällskapet i Finland 11 638 569 7,47 0 0,00
4 Hc Holding Oy Ab 6 434 262 4,13 0 0,00
5 Etolabolagen 6 060 000 3,89 0 0,00
Etola Oy 6 060 000 3,89 0 0,00
6 Niemistö Kari Pertti Henrik 5 080 760 3,26 0 0,00
7 Placeringsfonden eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 699 650 1,73 6 500 0,24
8 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 2 307 957 1,48 0 0,00
9 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 1 646 986 1,06 0 0,00
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 845 169 0,54 0 0,00
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr 801 817 0,51 0 0,00
10 OP-Henkivakuutus Oy 1 476 010 0,95 -47 901 -3,14
  10 största aktieägare totalt 66 158 672 42,44  
  Andra 89 721 534 57,56  
  från vilken förvaltaren är registrerad 36 140 506 23,19  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare % Aktier %
1 - 100 27 348 61,44 1 009 829 0,65
101 - 1 000 12 870 28,91 4 685 410 3,01
1 001 - 10 000 3 708 8,33 10 689 273 6,86
10 001 - 100 000 495 1,11 14 842 699 9,52
100 001 - 1 000 000 75 0,17 19 423 507 12,46
1 000 001 + 17 0,04 105 192 483 67,48
Totalt 44 513 100,00 155 843 201 99,98
Från vilken förvaltaren är registrerad 11   36 140 506 23,19
Totalt antal aktier     155 880 206 100
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 30 september 2022
  Sektor Aktieägare Aktier Förändring
  Antal % Antal % +/- %
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 195 0,44 50 348 224 32,30 -306 221 -0,60
 
Privatpersoner 43 242 97,15 33 013 031 21,18 +248 335 +0,76
 
Företag 850 1,91 26 494 578 17,00 -422 221 -1,57
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 192 0,43 37 559 976 24,10 +212 201 +0,57
 
Finansierings- och försäkringsbolag 34 0,08 8 464 397 5,43 +267 906 +3,27
  Totalt 44 513 155 880 206    
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
Noter: Informationen uppdateras månadsvis