Datum - 31-05-2023
Amount:  
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Nordic Retail Partners Jv Ky 23 973 564 15,38 0 0,00
2 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 12 659 380 8,12 0 0,00
3 Svenska Litteratursällskapet i Finland 11 638 569 7,47 0 0,00
4 Etolabolagen 7 060 000 4,53 0 0,00
Etola Oy 7 060 000 4,53 0 0,00
5 Hc Holding Oy Ab 6 434 262 4,13 0 0,00
6 Niemistö Kari Pertti Henrik 5 080 760 3,26 0 0,00
7 Placeringsfonden eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 3 374 044 2,16 150 797 4,68
8 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 2 745 068 1,76 0 0,00
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 1 943 251 1,25 0 0,00
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr 801 817 0,51 0 0,00
9 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 1 960 000 1,26 0 0,00
10 Jenny ja Antti Wihurin Rahasto 1 424 095 0,91 0 0,00
  10 största aktieägare totalt 76 349 742 48,98  
  Andra 79 530 464 51,02  
  från vilken förvaltaren är registrerad 30 393 427 19,50  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare % Aktier %
1 - 100 26 940 61,67 994 388 0,64
101 - 1 000 12 518 28,66 4 575 246 2,94
1 001 - 10 000 3 650 8,36 10 592 638 6,80
10 001 - 100 000 494 1,13 14 414 281 9,25
100 001 - 1 000 000 69 0,16 17 495 514 11,22
1 000 001 + 14 0,03 107 771 134 69,14
Totalt 43 685 100,00 155 843 201 99,98
Från vilken förvaltaren är registrerad 11   30 393 427 19,50
Totaltt antal aktier     155 880 206 100
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 31 maj 2023
  Sektor Aktieägare Aktier Förändring
  Antal % Antal % +/- %
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 184 0,42 34 544 761 22,16 -28 472 -0,08
 
Privatpersoner 42 447 97,17 32 593 860 20,91 -206 288 -0,63
 
Företag 829 1,90 50 435 579 32,36 -57 744 -0,11
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 189 0,43 31 424 496 20,16 +357 001 +1,15
 
Finansierings- och försäkringsbolag 36 0,08 6 881 510 4,41 -64 497 -0,93
  Totalt 43 685 155 880 206    
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
Noter: Informationen uppdateras månadsvis