Datum - 29-02-2020
Amount: 
Aktieägare Aktie A Aktie B Totalt Förändring +/- % av aktier % av röster
 Föreningen Konstsamfundet r.f. 6 695 754 2 133 653 8 829 407 0 12,25 19,92
 Mercator Media Ab 624 623 366 868 991 491 0 1,38 1,91
 Etola Oy 1 595 575 1 054 650 2 650 225 0 3,68 4,90
 Etra Oy 401 192 0 401 192 0 0,56 1,16
 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 491 345 304 691 796 036 0 1,10 1,50
 Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö 369 317 395 569 764 886 0 1,06 1,18
 De 10 största aktieägarna totalt 24 211 585 17 271 815 41 483 400   57,58  
 Andra 6 319 283 24 246 000 30 565 283   42,42  
  från vilken förvaltaren är registrerad 148 546 6 027 865 6 176 411   8,57  
 Totalt 30 530 868 41 517 815 72 048 683   100,00  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare Andel av aktierna
  st. % %
1 - 100 28 62465,7 1,5
101 - 1,000 12 11327,8 5,9
1,001 - 10,000 2 5925,9 9,7
10,001 - 100,000 2150,5 7,5
100,001 - 1,000,000 290,1 12,5
1000001 - 120,0 62,9
Totalt 43 585100,0 100,0
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 29.2.2020
Sektor Aktier Förändring från föregående månad
  st. % st. %
 
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 32 661 979 45,33 -36 531 -0,11
 
 
Privatpersoner 18 223 084 25,29 -375 651 -2,02
 
 
Företag 13 962 450 19,38 -186 649 -1,32
 
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 6 333 736 8,79 593 671 10,34
 
 
Finansierings- och försäkringsbolag 867 434 1,20 5 160 0,60
 
 
Ägda av bolaget 0 0,00    
  Totalt 72 048 683 100    Fördelning av aktier enligt antal röster 29.2.2020
Sektor Röster Förändring från föregående månad
  st. % st. %
 
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 191 411 836 55,19 -59 562 -0,03
 
 
Privatpersoner 75 451 546 21,75 -607 266 -0,80
 
 
Företag 71 042 403 20,48 6 635 0,01
 
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 7 828 276 2,26 676 262 9,46
 
 
Finansierings- och försäkringsbolag 1 092 434 0,31 5 160 0,47
 
 
Ägda av bolaget 0 0,00    
  Totalt 346 826 495 100    


Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
Noter: Informationen uppdateras månadsvis