Datum - 31-05-2021
Amount:  
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Föreningen Konstsamfundet-gruppen 10 552 933 14,05 0 0,00
Föreningen Konstsamfundet r.f. 9 498 982 12,65 0 0,00
Mercator Media Ab 1 053 951 1,40 0 0,00
2 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 7 196 876 9,58 0 0,00
3 Hc Holding Oy Ab 6 434 262 8,57 0 0,00
4 Svenska Litteratursällskapet i Finland 6 036 393 8,04 0 0,00
5 Niemistö Kari Pertti Henrik 4 520 544 6,02 0 0,00
6 Etolabolagen 3 251 093 4,33 0 0,00
Etola Oy 3 251 093 4,33 0 0,00
7 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 1 646 986 2,19 0 0,00
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 845 169 1,13 0 0,00
Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö Sr 801 817 1,07 0 0,00
8 Jenny ja Antti Wihurin Rahasto 1 409 880 1,88 0 0,00
9 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 1 210 581 1,61 0 0,00
10 Folkhälsan i Svenska Finland rf Inez och Julius Polins Fond 1 098 082 1,46 0 0,00
  10 största aktieägare totalt 43 357 630 57,73  
  Andra 31 744 139 42,27  
  från vilken förvaltaren är registrerad 5 206 054 6,93  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare % Aktier %
1 - 100 27 494 63,92 1 019 817 1,36
101 - 1 000 12 274 28,54 4 302 302 5,73
1 001 - 10 000 2 939 6,83 7 874 141 10,49
10 001 - 100 000 260 0,60 6 809 196 9,07
100 001 - 1 000 000 34 0,08 9 732 394 12,96
1 000 001 + 11 0,03 45 326 914 60,35
Totalt 43 012 100,00 75 064 764 99,95
Från vilken förvaltaren är registrerad 11   5 206 054 6,93
Totalt antal aktier     75 101 769 100
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 31 maj 2021
  Sektor Aktieägare Aktier Förändring
  Antal % Antal % +/- %
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 197 0,46 32 400 595 43,14 +10 374 +0,03
 
Privatpersoner 41 926 97,48 21 121 114 28,12 -35 098 -0,17
 
Företag 675 1,57 14 758 443 19,65 -99 999 -0,67
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 189 0,44 5 382 052 7,17 +111 738 +2,12
 
Finansierings- och försäkringsbolag 25 0,06 1 439 565 1,92 +12 985 +0,91
  Totalt 43 012 75 101 769    
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
Noter: Informationen uppdateras månadsvis