Datum - 31-08-2011
Amount: 
Aktieägare Aktie A Aktie B Totalt Förändring +/- % av aktier % av röster
 Föreningen Konstsamfundet r.f. 4 399 261 1 374 096 5 773 357 0 8,04 13,06
 KSF Media Holding Ab 624 623 366 868 991 491 0 1,38 1,90
 Selective Investor Oy Ab 1 674 008 1 011 750 2 685 758 0 3,74 5,11
 Niemistö Kari 1 494 642 11 891 1 506 533 0 2,10 4,30
 Etra Oy 1 301 192 770 719 2 071 911 0 2,88 3,97
 Etola Oy 419 952 67 925 487 877 0 0,68 1,23
 Oy Maritim Ab 272 434 204 326 476 760 0 0,66 0,84
 Etola Erkki Olavi 3 189 11 680 14 869 0 0,02 0,01
 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 488 706 280 941 769 647 0 1,07 1,49
 Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö 369 317 395 569 764 886 0 1,06 1,18
 De 10 största aktieägarna totalt 22 682 582 15 483 273 38 165 855   53,13  
 Övriga 7 944 981 25 728 245 33 673 226   46,87  
  från vilken förvaltaren är registrerad 142 837 2 887 276 3 030 113   4,22  
 Totalt 30 627 563 41 211 518 71 839 081   100,00  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare Andel av aktierna
  st. % %
1 - 100 35 19263,9 1,8
101 - 1,000 16 45529,9 7,5
1,001 - 10,000 3 1875,8 10,8
10,001 - 100,000 2370,4 8,1
100,001 - 1,000,000 320,1 17,8
1000001 - 130,0 53,9
Totalt 55 116100,0 100,0
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 31.8.2011
Sektor Aktier Förändring från föregående månad
  st. % st. %
 
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 33 672 373 46,87 -20 521 -0,06
 
 
Privatpersoner 15 617 125 21,74 -74 107 -0,47
 
 
Företag 16 958 176 23,61 -105 392 -0,62
 
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 3 256 046 4,53 332 823 11,39
 
 
Finansierings- och försäkringsbolag 2 335 361 3,25 -122 379 -4,98
 
 
Ägda av bolaget 0 0,00    
  Totalt 71 839 081 100    Fördelning av aktier enligt antal röster 31.8.2011
Sektor Röster Förändring från föregående månad
  st. % st. %
 
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 195 680 860 56,31 121 976 0,06
 
 
Privatpersoner 58 012 021 16,69 -150 823 -0,26
 
 
Företag 86 048 233 24,76 -239 825 -0,28
 
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 4 987 808 1,44 333 294 7,16
 
 
Finansierings- och försäkringsbolag 2 758 226 0,79 -55 698 -1,98
 
 
Ägda av bolaget 0 0,00    
  Totalt 347 487 148 100    


Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
Noter: Informationen uppdateras månadsvis