Datum - 31-10-2022
Amount:  
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Föreningen Konstsamfundet-gruppen 16 155 098 10,36 0 0,00
Föreningen Konstsamfundet r.f. 15 101 147 9,69 0 0,00
Mercator Media Ab 1 053 951 0,68 0 0,00
2 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 12 659 380 8,12 0 0,00
3 Svenska Litteratursällskapet i Finland 11 638 569 7,47 0 0,00
4 Hc Holding Oy Ab 6 434 262 4,13 0 0,00
5 Etolabolagen 6 060 000 3,89 0 0,00
Etola Oy 6 060 000 3,89 0 0,00
6 Niemistö Kari Pertti Henrik 5 080 760 3,26 0 0,00
7 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 2 745 068 1,76 1 098 082 66,67
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 1 943 251 1,25 1 098 082 129,92
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr 801 817 0,51 0 0,00
8 Placeringsfonden eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 699 650 1,73 0 0,00
9 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 1 960 000 1,26 -347 957 -15,08
10 OP-Henkivakuutus Oy 1 476 010 0,95 0 0,00
  10 största aktieägare totalt 66 908 797 42,92  
  Andra 88 971 409 57,08  
  från vilken förvaltaren är registrerad 37 422 600 24,01  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare % Aktier %
1 - 100 27 280 61,54 1 006 554 0,65
101 - 1 000 12 807 28,89 4 659 666 2,99
1 001 - 10 000 3 654 8,24 10 586 263 6,79
10 001 - 100 000 496 1,12 14 831 539 9,52
100 001 - 1 000 000 72 0,16 17 839 871 11,45
1 000 001 + 17 0,04 106 919 308 68,59
Totalt 44 326 100,00 155 843 201 99,98
Från vilken förvaltaren är registrerad 11   37 422 600 24,01
Totaltt antal aktier     155 880 206 100
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 31 oktober 2022
  Sektor Aktieägare Aktier Förändring
  Antal % Antal % +/- %
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 193 0,44 49 940 565 32,04 -407 659 -0,81
 
Privatpersoner 43 064 97,15 32 713 720 20,99 -299 311 -0,91
 
Företag 844 1,90 26 385 043 16,93 -109 535 -0,41
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 191 0,43 38 840 070 24,92 +1 280 094 +3,41
 
Finansierings- och försäkringsbolag 34 0,08 8 000 808 5,13 -463 589 -5,48
  Totalt 44 326 155 880 206    
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
Noter: Informationen uppdateras månadsvis