Datum - 30-04-2023
Amount:  
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Nordic Retail Partners Jv Ky 23 973 564 15,38 0 0,00
2 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 12 659 380 8,12 0 0,00
3 Svenska Litteratursällskapet i Finland 11 638 569 7,47 0 0,00
4 Etolabolagen 7 060 000 4,53 0 0,00
Etola Oy 7 060 000 4,53 0 0,00
5 Hc Holding Oy Ab 6 434 262 4,13 0 0,00
6 Niemistö Kari Pertti Henrik 5 080 760 3,26 0 0,00
7 Placeringsfonden eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 3 223 247 2,07 23 247 0,73
8 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 2 745 068 1,76 0 0,00
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 1 943 251 1,25 0 0,00
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr 801 817 0,51 0 0,00
9 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 1 960 000 1,26 0 0,00
10 Jenny ja Antti Wihurin Rahasto 1 424 095 0,91 0 0,00
  10 största aktieägare totalt 76 198 945 48,88  
  Andra 79 681 261 51,12  
  från vilken förvaltaren är registrerad 30 024 119 19,26  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare % Aktier %
1 - 100 26 988 61,65 996 394 0,64
101 - 1 000 12 540 28,64 4 579 156 2,94
1 001 - 10 000 3 667 8,38 10 579 533 6,79
10 001 - 100 000 499 1,14 14 422 163 9,25
100 001 - 1 000 000 71 0,16 18 132 173 11,63
1 000 001 + 14 0,03 107 133 782 68,73
Totalt 43 779 100,00 155 843 201 99,98
Från vilken förvaltaren är registrerad 11   30 024 119 19,26
Totaltt antal aktier     155 880 206 100
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 30 april 2023
  Sektor Aktieägare Aktier Förändring
  Antal % Antal % +/- %
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 185 0,42 34 573 233 22,18 -119 200 -0,34
 
Privatpersoner 42 535 97,16 32 800 148 21,04 -581 107 -1,74
 
Företag 834 1,91 50 493 323 32,39 -99 803 -0,20
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 190 0,43 31 067 495 19,93 +742 774 +2,45
 
Finansierings- och försäkringsbolag 35 0,08 6 946 007 4,46 +57 336 +0,83
  Totalt 43 779 155 880 206    
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
Noter: Informationen uppdateras månadsvis