Datum - 31-03-2023
Amount:  
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Nordic Retail Partners Jv Ky 23 973 564 15,38 N/A N/A
2 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 12 659 380 8,12 0 0,00
3 Svenska Litteratursällskapet i Finland 11 638 569 7,47 0 0,00
4 Etolabolagen 7 060 000 4,53 0 0,00
Etola Oy 7 060 000 4,53 0 0,00
5 Hc Holding Oy Ab 6 434 262 4,13 0 0,00
6 Niemistö Kari Pertti Henrik 5 080 760 3,26 0 0,00
7 Placeringsfonden eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 3 200 000 2,05 86 699 2,78
8 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 2 745 068 1,76 0 0,00
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 1 943 251 1,25 0 0,00
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr 801 817 0,51 0 0,00
9 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 1 960 000 1,26 0 0,00
10 Jenny ja Antti Wihurin Rahasto 1 424 095 0,91 0 0,00
  10 största aktieägare totalt 76 175 698 48,87  
  Andra 79 704 508 51,13  
  från vilken förvaltaren är registrerad 29 282 444 18,79  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare % Aktier %
1 - 100 27 053 61,51 998 953 0,64
101 - 1 000 12 612 28,68 4 611 241 2,96
1 001 - 10 000 3 719 8,46 10 773 391 6,91
10 001 - 100 000 506 1,15 14 553 385 9,34
100 001 - 1 000 000 74 0,17 18 686 285 11,99
1 000 001 + 14 0,03 106 219 946 68,14
Totalt 43 978 100,00 155 843 201 99,98
Från vilken förvaltaren är registrerad 11   29 282 444 18,79
Totaltt antal aktier     155 880 206 100
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 31 mars 2023
  Sektor Aktieägare Aktier Förändring
  Antal % Antal % +/- %
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 186 0,42 34 692 433 22,26 -15 132 054 -30,37
 
Privatpersoner 42 725 97,15 33 381 255 21,41 +277 610 +0,84
 
Företag 841 1,91 50 593 126 32,46 +22 780 551 +81,91
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 191 0,43 30 324 721 19,45 -7 533 937 -19,90
 
Finansierings- och försäkringsbolag 35 0,08 6 888 671 4,42 -392 170 -5,39
  Totalt 43 978 155 880 206    
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
Noter: Informationen uppdateras månadsvis