Datum - 30-04-2021
Amount:  
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Föreningen Konstsamfundet-gruppen 10 552 933 14,05 732 035 7,45
Föreningen Konstsamfundet r.f. 9 498 982 12,65 669 575 7,58
Mercator Media Ab 1 053 951 1,40 62 460 6,30
2 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 7 196 876 9,58 135 919 1,92
3 Hc Holding Oy Ab 6 434 262 8,57 318 648 5,21
4 Svenska Litteratursällskapet i Finland 6 036 393 8,04 547 354 9,97
5 Niemistö Kari Pertti Henrik 4 520 544 6,02 316 865 7,54
6 Etolabolagen 3 251 093 4,33 600 868 22,67
Etola Oy 3 251 093 4,33 600 868 22,67
7 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 1 646 986 2,19 86 064 5,51
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 845 169 1,13 49 133 6,17
Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö Sr 801 817 1,07 36 931 4,83
8 Jenny ja Antti Wihurin Rahasto 1 409 880 1,88 65 444 4,87
9 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 1 210 581 1,61 19 143 1,61
10 Folkhälsan i Svenska Finland rf Inez och Julius Polins Fond 1 098 082 1,46 18 076 1,67
  10 största aktieägare totalt 43 357 630 57,73  
  Andra 31 744 139 42,27  
  från vilken förvaltaren är registrerad 5 104 572 6,80  
(+/-) Förändring från föregående månad
Antal aktier Aktieägare % Aktier %
1 - 100 27 554 63,80 1 021 651 1,36
101 - 1 000 12 355 28,61 4 328 719 5,76
1 001 - 10 000 2 972 6,88 7 946 050 10,58
10 001 - 100 000 262 0,61 6 830 414 9,10
100 001 - 1 000 000 34 0,08 9 632 690 12,83
1 000 001 + 11 0,03 45 305 240 60,33
Totalt 43 188 100,00 75 064 764 99,95
Från vilken förvaltaren är registrerad 11   5 104 572 6,80
Totalt antal aktier     75 101 769 100
Fördelning av aktier enligt aktiemängd 30 april 2021
  Sektor Aktieägare Aktier Förändring
  Antal % Antal % +/- %
 
Stiftelser och övriga (inkl. oregistrerade) 199 0,46 32 390 221 43,13 +1 707 116 +5,56
 
Privatpersoner 42 092 97,46 21 156 212 28,17 +732 255 +3,59
 
Företag 684 1,58 14 858 442 19,78 +695 026 +4,91
 
Förvaltarregistrerade (inkl. utländska ägare) 189 0,44 5 270 314 7,02 -44 287 -0,83
 
Finansierings- och försäkringsbolag 24 0,06 1 426 580 1,90 -37 024 -2,53
  Totalt 43 188 75 101 769    
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 mars
30 juni
30 september
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
06 april
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
29 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
31 december
Datum
De största aktieägarna
Ägarstruktur
31 januari
28 februari
31 mars
30 april
31 maj
30 juni
31 juli
31 augusti
30 september
31 oktober
30 november
Noter: Informationen uppdateras månadsvis