31.1.2013
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet % osakkeista Muutos 1kk Muutos 1kk %
1 Viellard Migeon & Cic 12 629 949 32,00 0 0,00
2 Sr Nordea Nordic Small Cap 3 161 921 8,01 0 0,00
3 ODIN Finland 1 326 869 3,36 0 0,00
4 Valtion Eläkerahasto 1 290 000 3,27 0 0,00
5 Shimano Singapore Private Limited 889 680 2,25 0 0,00
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 883 899 2,24 0 0,00
7 Rapala VMC Oyj 701 400 1,78 0 0,00
8 Sr Nordea Fennia 579 000 1,47 0 0,00
9 Sr Evli Suomi Select 485 000 1,23 0 0,00
10 OP-Suomi Pienyhtiöt 425 000 1,08 0 0,00
11 Nordea Nordenfonden 421 357 1,07 0 0,00
12 Sr LähiTapiola Hyvinvointi 375 000 0,95 0 0,00
13 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 325 000 0,82 0 0,00
14 Säästöpankki Kotimaa -Sijoitusrahasto 199 240 0,50 0 0,00
15 OP-Suomi Arvo 180 000 0,46 0 0,00
16 Sr Aktia Secura 169 729 0,43 -4 878 -2,79
17 Sr Nordea Suomi Small Cap 160 057 0,41 0 0,00
18 OP-Delta Sijoitusrahasto 156 880 0,40 0 0,00
19 Sr Säästöpankki Itämeri 150 000 0,38 0 0,00
20 Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 125 833 0,32 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 24 635 814 62,42  
  Hallintarekisteröityjä 12 579 400 31,87  
  Muut osakkeet 2 253 235 5,71  
  Yhteensä 39 468 449 100  
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeet % osakkeista Muutos 1kk Muutos 1kk %
1 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 8 907 500 22,57 -1 001 -0,01
2 Nordea Pankki Suomi Oyj 2 265 265 5,74 -3 246 -0,14
3 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 1 372 564 3,48 -1 347 -0,10
4 NASDAQ OMXBS/Danske Bank, Helsinki Branch 27 868 0,07 +94 +0,34
  Muut 6 203 0,05    
  Hallintarekisteröidyt yhteensä 12 579 400 31,87    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com