31.3.2008
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet % osakkeista Muutos 1kk Muutos 1kk %
1 Viellard Migeon & Cic 10 414 071 26,99 0 0,00
2 ODIN Finland 1 766 079 4,58 0 0,00
3 ODIN Norden 1 640 422 4,25 +29 600 +1,84
4 Valtion Eläkerahasto 1 000 000 2,59 0 0,00
5 So Wai Hang 890 580 2,31 0 0,00
6 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 625 000 1,62 0 0,00
7 OP-Suomi Pienyhtiöt 612 000 1,59 0 0,00
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 600 000 1,56 +1 000 +0,17
9 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 534 000 1,38 0 0,00
10 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 511 001 1,32 0 0,00
11 Sr Nordea Nordic Small Cap 443 017 1,15 0 0,00
12 Sr Evli Pohjoismaat Osinko 404 352 1,05 -40 000 -9,00
13 Sr Evli Suomi Select 399 000 1,03 0 0,00
14 Sr LähiTapiola Hyvinvointi 259 000 0,67 0 0,00
15 Aktia Livförsäkring Ab 216 000 0,56 0 0,00
16 Sr Evli Eurooppa 161 000 0,42 0 0,00
17 Sr Nordea Fennia 160 000 0,41 +1 138 +0,72
18 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 156 157 0,40 -1 490 -0,95
19 De PRUINES Industries SAS 105 310 0,27 0 0,00
20 Marttiini Ilkka Sakari 85 344 0,22 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 20 982 333 54,39  
  Hallintarekisteröityjä 15 893 050 41,20  
  Muut osakkeet 1 703 386 4,41  
  Yhteensä 38 578 769 100  
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeet % osakkeista Muutos 1kk Muutos 1kk %
1 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 9 504 405 24,64 +7 872 263 +482,33
2 Nordea Pankki Suomi Oyj 4 764 487 12,35 +1 007 966 +26,83
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 1 562 077 4,05 -1 319 947 -45,80
4 Avanza Bank 34 626 0,09 -330 -0,94
5 Sp Capital Ab 17 940 0,05 0 0,00
6 Nordnet Bank Ab 5 512 0,01 N/A N/A
  Muut 4 003 0,03    
  Hallintarekisteröidyt yhteensä 15 893 050 41,20    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com