30.9.2008
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet % osakkeista Muutos 1kk Muutos 1kk %
1 Viellard Migeon & Cic 10 552 863 27,35 +20 123 +0,19
2 Sofina S.A. 7 500 000 19,44 0 0,00
3 ODIN Finland 1 766 079 4,58 0 0,00
4 ODIN Norden 1 646 322 4,27 0 0,00
5 Valtion Eläkerahasto 1 000 000 2,59 0 0,00
6 So Wai Hang 890 580 2,31 0 0,00
7 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 625 000 1,62 0 0,00
8 OP-Suomi Pienyhtiöt 612 000 1,59 0 0,00
9 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 587 000 1,52 -9 833 -1,65
10 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 534 000 1,38 0 0,00
11 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 444 117 1,15 0 0,00
12 Sr Nordea Nordic Small Cap 442 227 1,15 -790 -0,18
13 Sr Evli Suomi Select 399 000 1,03 0 0,00
14 Sr Evli Pohjoismaat Osinko 281 313 0,73 0 0,00
15 Sr LähiTapiola Hyvinvointi 259 000 0,67 0 0,00
16 Aktia Livförsäkring Ab 216 000 0,56 0 0,00
17 Sr Nordea Fennia 161 000 0,42 0 0,00
18 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 156 157 0,40 0 0,00
19 Rapala VMC Oyj 116 208 0,30 +30 829 +36,11
20 De PRUINES Industries SAS 105 310 0,27 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 28 294 176 73,34  
  Hallintarekisteröityjä 8 420 662 21,83  
  Muut osakkeet 1 863 931 4,83  
  Yhteensä 38 578 769 100  
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeet % osakkeista Muutos 1kk Muutos 1kk %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 3 975 093 10,30 -8 762 -0,22
2 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 2 470 054 6,40 -80 325 -3,15
3 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 1 907 207 4,94 +51 062 +2,75
4 Avanza Bank 34 856 0,09 +30 +0,09
5 Sp Capital Ab 22 160 0,06 +2 022 +10,04
  Muut 11 292 0,13    
  Hallintarekisteröidyt yhteensä 8 420 662 21,83    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com