31.12.2007
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet % osakkeista Muutos 1kk Muutos 1kk %
1 Viellard Migeon & Cic 10 414 071 26,99 0 0,00
2 Sofina Nv 7 500 000 19,44 0 0,00
3 ODIN Finland 1 766 079 4,58 0 0,00
4 ODIN Norden 1 617 122 4,19 0 0,00
5 Valtion Eläkerahasto 1 000 000 2,59 0 0,00
6 So Wai Hang 890 580 2,31 0 0,00
7 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 625 000 1,62 0 0,00
8 OP-Suomi Pienyhtiöt 612 000 1,59 0 0,00
9 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 534 000 1,38 0 0,00
10 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 511 001 1,32 0 0,00
11 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 500 000 1,30 0 0,00
12 Sr Evli Pohjoismaat Osinko 476 852 1,24 0 0,00
13 Sr Nordea Nordic Small Cap 447 017 1,16 -295 500 -39,80
14 Sr Evli Suomi Select 399 000 1,03 0 0,00
15 Sr LähiTapiola Hyvinvointi 259 000 0,67 0 0,00
16 Aktia Livförsäkring Ab 216 000 0,56 0 0,00
17 Sr Nordea Fennia 158 862 0,41 0 0,00
18 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 157 647 0,41 0 0,00
19 Sr Evli Eurooppa 136 000 0,35 0 0,00
20 Sr eQ Suomi Pienyhtiöt 115 561 0,30 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 28 335 792 73,45  
  Hallintarekisteröityjä 8 319 525 21,56  
  Muut osakkeet 1 923 452 4,99  
  Yhteensä 38 578 769 100  
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeet % osakkeista Muutos 1kk Muutos 1kk %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 3 756 045 9,74 +761 +0,02
2 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 2 962 252 7,68 +350 995 +13,44
3 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 1 541 097 3,99 -10 239 -0,66
4 Avanza Bank 34 576 0,09 +175 +0,51
5 Sp Capital Ab 17 640 0,05 0 0,00
  Muut 7 915 0,10    
  Hallintarekisteröidyt yhteensä 8 319 525 21,56    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com