31.7.2008
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet % osakkeista Muutos 1kk Muutos 1kk %
1 Viellard Migeon & Cic 10 424 071 27,02 +10 000 +0,10
2 Sofina S.A. 7 500 000 19,44 0 0,00
3 ODIN Finland 1 766 079 4,58 0 0,00
4 ODIN Norden 1 646 322 4,27 0 0,00
5 Valtion Eläkerahasto 1 000 000 2,59 0 0,00
6 So Wai Hang 890 580 2,31 0 0,00
7 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 625 000 1,62 0 0,00
8 OP-Suomi Pienyhtiöt 612 000 1,59 0 0,00
9 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 596 833 1,55 +20 833 +3,62
10 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 534 000 1,38 0 0,00
11 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 444 117 1,15 -1 400 -0,31
12 Sr Nordea Nordic Small Cap 443 017 1,15 0 0,00
13 Sr Evli Suomi Select 399 000 1,03 0 0,00
14 Sr Evli Pohjoismaat Osinko 281 313 0,73 -16 649 -5,59
15 Sr LähiTapiola Hyvinvointi 259 000 0,67 0 0,00
16 Aktia Livförsäkring Ab 216 000 0,56 0 0,00
17 Sr Nordea Fennia 161 000 0,42 0 0,00
18 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 156 157 0,40 0 0,00
19 Sr Evli Eurooppa 131 614 0,34 -29 386 -18,25
20 De PRUINES Industries SAS 105 310 0,27 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 28 191 413 73,07  
  Hallintarekisteröityjä 8 404 671 21,79  
  Muut osakkeet 1 982 685 5,14  
  Yhteensä 38 578 769 100  
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeet % osakkeista Muutos 1kk Muutos 1kk %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 3 944 132 10,22 -929 -0,02
2 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 2 536 379 6,57 -67 579 -2,60
3 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 1 856 381 4,81 +51 992 +2,88
4 Avanza Bank 34 826 0,09 -50 -0,14
5 Sp Capital Ab 20 138 0,05 0 0,00
6 Danske Bank Oyj 8 453 0,02 N/A N/A
  Muut 4 362 0,05    
  Hallintarekisteröidyt yhteensä 8 404 671 21,79    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com