Concordia B - Data startar med 1996-09-11
Ange ett datum för att finna aktiekursen
Välj datum
Välj valuta
 
 
 
 
X

Årliga slutkurser1
1 - Baserat på årets slutskurs för de senaste perioderna, för det aktuella året - baserat på den föregående stängningskursen