Aktieägare Förändring Förändring % Aktieinnehav Innehav %
1 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A., W8IMY 66 943 20.36 % 395 699 1.51 %
2 LANNEBO NANOCAP -35 399 -5.73 % 582 651 2.22 %
3 LINDTOR MASKIN AKTIEBOLAG -27 000 -6.75 % 373 000 1.42 %
4 HANDELSBANKEN SVERIGEFOND, INDEX -11 639 -14.35 % 69 450 0.27 %
5 J.P. MORGAN SECURITIES PLC, W8BENE 11 211 ny 11 211 0.04 %
6 STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9 -11 175 -56.72 % 8 527 0.03 %
7 HANDELSBANKEN SVERIGE INDEX, CRITERIA 10 909 22.89 % 58 565 0.22 %
8 STC INTERFINANS AB -6 016 -32.43 % 12 534 0.05 %
9 MANNERHEIM, GUNNAR TAGE -4 035 -100.00 % 0 0.00 %
10 STIFTELSEN FÖR TEKNISK 4 024 ny 4 024 0.02 %
11 STIFTELSEN FÖR TEKNISK VETENSKAPL -4 024 -100.00 % 0 0.00 %
12 PERSSON, JAN -2 600 -100.00 % 0 0.00 %
13 NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 2 091 9.57 % 23 930 0.09 %
14 SÖRENSEN, TORBEN -2 000 -83.33 % 400 0.00 %
15 ÖSTERHOLM, BERTIL -2 000 -100.00 % 0 0.00 %
16 ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE -1 800 -2.57 % 68 370 0.26 %
17 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 1 755 1.27 % 139 896 0.53 %
18 VISIONSBOLAGET 9179 AB -1 400 -82.02 % 307 0.00 %
19 BERGMAN DÖDSBO, JAN OLOF FOLKE -1 200 -100.00 % 0 0.00 %
20 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1 174 ny 1 174 0.00 %
21 NICOLAYSEN, INGE 1 130 226.00 % 1 630 0.01 %
22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD, W8BENE 1 125 721.15 % 1 281 0.00 %
23 SACCHI, PAOLO 1 050 ny 1 050 0.00 %
24 ORUSILD, EVA -1 042 -100.00 % 0 0.00 %
25 PERSHING, LLC, W9 1 000 39.68 % 3 520 0.01 %