Päätös

Aktia Pankki Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisesti

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote  
2.3.2020 klo 9.00

Aktia Pankki Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisesti

Aktia Pankki Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen RG Partners Oy:ltä, jonka mukaan RG Partners Oy:n osuus Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja äänistä tulee ylittämään 5 % ja 10 % liputusrajan.

RG Partners Oy on 1.3.2020 ilmoittanut Aktia Pankki Oyj:lle, että se on 1.3.2020 solminut Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. myy 5 803 154 Aktia Pankki Oyj:n osaketta RG Partners Oy:lle. Kauppa on ehdollinen sille, että RG Partners Oy saa luottolaitoslain 3 luvun 2 §:ssä viitatun Euroopan keskuspankin päätöksen oikeudesta hankkia 10 % ylittävän osuuden luottolaitoksen kaikista osakkeista sekä tietyt muut Finanssivalvonnalta edellytettävät luvat.

Lisäksi RG Partners Oy on 1.3.2020 sopinut muiden myyjien kanssa yhteensä 1 274 961 Aktia Pankki Oyj:n osakkeen ostamisesta. Kyseiset ostot toteutetaan arviolta 13.3.2020 mennessä.    

RG Partners Oy:n välittömiä tai välillisiä osakkeenomistajia ovat Rettig Group Oy Ab (30,0 %), Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (25,0 %), Georg Ehrnrooth (12,5 %), Janne Larma (12,5 %), Carl-Gustav Ehrnrooth (10,0 %) sekä Henrik Ehrnrooth (10,0 %).

Järjestelyn toteutuessa RG Partners Oy tulee omistamaan 7 078 115 osaketta, joka on 10,12 % Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja äänistä.

  % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 10,12 - 10,12 69 917 133
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) - - - -

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
  Suora

(AML 9:5)
Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7)
Suora

(AML 9:5)
Välillinen

(AML: 9:6 ja 9:7)
FI4000058870 7 078 115 - 10,12 -
A YHTEENSÄ 7 078 115 - 10,12 -

B: AML:n 9. luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osaketoimitus/nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
  - - - - -
B YHTEENSÄ - - - - -

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:
Konsernilakimies Mia Bengts,
puh. 010 247 6348
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Lotta Borgström,
puh. 010 247 6838, lotta.borgstrom@aktia.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.aktia.com

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 750 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.12.2019 olivat 9,9 miljardia euroa ja taseen arvo 9,7 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.