Päätös

Aktia Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2019: Vakaan kasvun vuosi – vahva vertailukelpoinen liikevoitto viimeisellä vuosineljänneksellä

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
14.2.2020 klo 8.00

Aktia Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2019

Vakaan kasvun vuosi – vahva vertailukelpoinen liikevoitto viimeisellä vuosineljänneksellä

Vuosineljännes lyhyesti

Vuosi lyhyesti

Näkymät 2020

Epävarmasta talouskehityksestä huolimatta vertailukelpoisen liikevoiton 2020 odotetaan olevan hieman korkeampi kuin vuonna 2019.

Toimitusjohtaja Mikko Ayub:

Vuosi 2019 oli Aktialle tärkeä etappi liiketoiminnan kehittämisessä ja toiminnan uudistamisessa. Syksyllä tehdyn strategiapäivityksen mukaisesti Aktia hakee nyt entistä määrätietoisemmin kasvua varainhoidosta ja uusista henkilö- ja yritysasiakkaista Suomen kasvukeskuksissa sekä jatkaa toimintojensa tehostamista.

Aktian koko vuoden tuloskehitys oli vakaa. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto nousi 4 prosenttia. Alla oleva tuloskehitys oli kuitenkin huomattavasti parempaa, ja vertailukelpoinen liikevoitto ilman vuonna 2012 suljettujen korkosuojien vaikutusta nousi 17 prosenttia. Vertailukelpoisuuteen vaikuttivat myös vuoden aikana tehdyt rakennemuutokset.

Erityisesti varainhoidon osalta vuosi oli Aktialle hieno onnistuminen. Kansainvälisille asiakkaille myytävien korkorahastojen hallinnoitavat varat nousivat 68 prosenttia vuoden aikana, mikä osoittaa, että Aktia varainhoito on jo nyt menestystarina. Hallinnoitavat varat kasvoivat 18 prosenttia, josta nettomerkintöjen kasvun osuus oli 10 prosenttia.

Aktian hallitus ehdottaa vuodelta 2019 maksettavaksi osingoksi 0,63 (0,61) euroa osakkeelta, mikä on 70 prosenttia tilikauden voitosta. Ehdotus on linjassa parantuneen tuloksen kanssa ja se vahvistaa Aktian omaa pääomaa ja toimii näin kasvun mahdollistajana.

Vahva neljäs vuosineljännes

Myös erittäin vahva neljäs vuosineljännes oli Aktialle erinomainen päätös kuluneelle vuodelle. Vertailukelpoinen liikevoitto viimeisellä vuosineljänneksellä kasvoi 9,0 miljoonaa euroa 19,2 miljoonaan euroon, nousua peräti 88 prosenttia viime vuodesta. Vahvaa nousua selittää etupäässä varainhoidon hyvä kehitys, mutta myös henkivakuutusliiketoiminnan erinomainen loppuvuosi sekä maltillinen kustannustaso.

Palkkiotuotot viimeisellä vuosineljänneksellä nousivat 11 prosenttia edellisvuodesta. Nousu johtui pitkälti varainhoidon hallinnoitavien asiakasvarojen (AuM) kasvusta, joskin vuoden 2018 lopun markkinalasku laski edellisvuoden vertailulukuja. Myös henkivakuutusnetto kasvoi voimakkaasti 62 prosenttia. Kiinteistö- ja rahastosijoitusten arvonmuutokset sekä parempi tuotemix yhdessä pienentyneen korkosidonnaisen kannan kanssa tukivat hienoa tuloskehitystä. Korkokate viimeisellä neljänneksellä laski 6 prosenttia, mutta otto- ja antolainauksen korkokate kasvoi vastaavasti 2 prosenttia neljänneksellä. Liiketoiminnan vertailukelpoiset kulut laskivat 8 prosenttia, mikä on seurausta toiminnan tehostamisesta.

On hienoa saada päättää Aktian vuosi 2019 näin hyvään tulokseen. Olemme kuitenkin jo kääntäneet katseemme tulevaisuuteen. Määrätietoinen työ Aktian kehittämiseksi jatkuu, ja selvitämme aktiivisesti myös epäorgaanisia kasvumahdollisuuksia. Lähdemme uuteen vuoteen hyvistä asemista niin kilpailukykyisen varainhoidon kuin vakaan pankkitoiminnankin ansiosta. Samalla jatkamme toimiamme maltillisen kustannustason ylläpitämiseksi. 

Tunnusluvut

(milj. euroa)4Q20194Q2018∆ %  20192018∆ %  3Q20193Q/2Q  2Q20191Q2019
Korkokate19,320,7-6 %77,685,9-10 %19,6-1 %19,219,4
Nettopalkkiotuotot25,122,611 %96,495,61 %24,62 %24,022,7
Henkivakuutusnetto8,35,162 %30,021,440 %6,821 %6,68,3
Liiketoiminnan tuotot yhteensä55,247,716 %221,4210,15 %52,94 %60,652,7
Liiketoiminnan kulut -35,3-39,4-11 %-143,9-143,01 %-37,5-6 %-35,0-36,1
Arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista-0,8-0,1464 %-4,5-0,8431 %-1,2-38 %-1,4-1,1
Liikevoitto 19,18,0138 %74,867,611 %14,334 %24,217,2
Vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot155,248,713 %211,4206,13 %52,94 %50,652,7
Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut1-35,2-38,3-8 %-140,4-141,2-1 %-34,23 %-34,9-36,1
Vertailukelpoinen liikevoitto119,210,288 %68,265,44 %17,69 %14,317,2
Kulu/tuotto-suhde 0,640,83-23 %0,650,68-4 %0,71-10 %0,580,69
Vertailukelpoinen kulu/tuotto-suhde10,640,79-19 %0,660,69-4 %0,65-2 %0,690,69
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa0,230,09156 %0,900,8110 %0,1644 %0,300,21
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS), euroa10,230,1292 %0,790,773 %0,2015 %0,160,21
Oman pääoman tuotto (ROE), %10,54,4140 %10,39,49 %7,441 %13,79,4
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE), %110,55,689 %9,19,02 %9,214 %7,29,4
Ydinpääoman suhde (CET1)2, % 14,717,5-16 %14,717,5-16 %15,6-6 %16,516,9
Osinko/osake (hallituksen ehdotus), euroa    0,630,613 %    

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
2) Kauden lopussa

Webcast-lähetys tulostilaisuudesta

Tulostilaisuudesta järjestetään suora webcast-lähetys 14. helmikuuta 2020 klo 10.00. Toimitusjohtaja Mikko Ayub ja talous- ja rahoitusjohtaja Outi Henriksson esittelevät tuloksen. Tilaisuus pidetään suomeksi ja ruotsiksi, ja sitä voi seurata suorana osoitteessa https://aktia.videosync.fi/2019-q4-results. Webcast-lähetyksen nauhoitus on saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.aktia.com.

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:

Outi Henriksson, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 247 6236
Lotta Borgström, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 010 247 6838, ir (at) aktia.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.aktia.com

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Oulun, Tampereen, Turun ja Vaasan seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 800 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.

Liite

Liitteet

aktia-pankki-oyj-4q-2019.pdf