Päätös

Cramo päivittää strategiansa sekä taloudelliset tavoitteensa ja antaa tulosennusteen vuodelle 2020

Cramo Oyj     Sisäpiiritieto 12.9.2019 klo 12.15 (CET)

Cramo päivittää strategiansa sekä taloudelliset tavoitteensa ja antaa tulosennusteen vuodelle 2020

Cramo järjestää tänään torstaina 12.9.2019 pääomamarkkinapäivän institutionaalisille sijoittajille, analyytikoille ja median edustajille Tukholmassa. Päivän tarkoituksena on esitellä konsernin uusi strategia ja taloudelliset tavoitteet yksityiskohtaisemmin sekä linjata tärkeimmät toimenpiteet ja hankkeet strategian toteuttamiseksi.

Cramo NXT – Strategia vuoteen 2023 asti

Uuden Cramo NXT -strategian ydin pohjautuu visioon “Your productivity partner in rental and beyond”. Uusi strategia keskittyy kasvuun, operatiivisen tehokkuuden parantamiseen edelleen, markkina-aseman vahvistamiseen teollisuussegmentissä, palvelutarjoaman laajentamiseen sekä innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen asiakkaiden tehokkuuden parantamiseksi. Uuden strategian päätavoitteet ovat:

”Kesäkuun lopussa tapahtuneen osittaisjakautumisen ja Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan eriyttämisen jälkeen, keskitymme nyt täysin Kone- ja laitevuokrausliiketoiminnan kehittämiseen, jossa näemme potentiaalia parantaa edelleen tuloksentekokykyämme ja erottautua kilpailijoista. Uuden Cramo NXT -strategian tavoitteena on auttaa asiakkaitamme menestymään liiketoiminnassaan entistä paremmin yhdistämällä palvelumme ja digitaaliset innovaatiot luoden ratkaisuja, jotka parantavat asiakkaidemme päivittäisten toimintojen tehokkuutta ja tuottavuutta.

Tasapainottaaksemme rakennusalan syklisyyden vaikutusta, pyrimme edelleen kasvattamaan vahvaa asemaamme teollisuussegmentissä kaikissa toimintamaissamme. Cramo on luotettu brändi ja meillä on kattava tuotevalikoima, lojaalit asiakkaat ja erittäin sitoutuneet työntekijät. Meillä on hyvä asema tärkeimmillä markkinoillamme ja uskomme vahvasti, että Cramo NXT -strategian myötä pystymme hyödyntämään markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia vielä enemmän”, sanoo Cramo-konsernin toimitusjohtaja Leif Gustafsson.

Uudet taloudelliset tavoitteet

Cramo on määrittänyt myös uudet taloudelliset tavoitteet vuosille 2019-2023 pohjautuen Cramo NXT -strategiaan. Uudet taloudelliset tavoitteet ovat:

Tulosennuste vuodelle 2020

Cramo arvioi, että sen vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto vuodelle 2020 ylittää 75 miljoonaa euroa.

Pääomamarkkinapäivän esitysmateriaalit

Pääomamarkkinapäivän esitysmateriaalit ovat saatavana Cramon verkkosivuilla www.cramogroup.com 12.9.2019 noin klo 12.30 (CET). Tallenne tilaisuudesta on saatavilla verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen samana päivänä. Materiaalit ja esitykset ovat englanninkielisiä.


CRAMO OYJ

Leif Gustafsson
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Leif Gustafsson, toimitusjohtaja, puh: 010 661 10, sähköposti: leif.gustafsson@cramo.com
Aku Rumpunen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh: 040 556 3546, sähköposti: aku.rumpunen@cramo.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramogroup.com

Cramo on yksi Euroopan johtavista kone- ja laitevuokrauspalveluyrityksistä, jonka liikevaihto oli 632 miljoonaa euroa vuonna 2018. Cramon noin 300 toimipistettä 11 markkina-alueella palvelee noin 150 000 asiakasta täyden valikoiman kone- ja laitevuokrauspalveluilla. Cramolla on vankka markkina-asema kaikilla avainmarkkinoilla sekä vahva fokus vaativimpiin asiakkaisiin korjaus- ja uudisrakentamisen, teollisuuden sekä julkisen sektorin markkinoilla. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Lisätietoja: www.cramogroup.comwww.twitter.com/cramogroup